Pitanja i odgovori

KADA SE ODRŽAVAJU PRIJAMNI ISPITI?
KAKO IZGLEDA PRIJAMNI ISPIT ZA PREDDIPLOMSKI STUDIJ?
KOLIKO STUDENATA SE PRIMA NA DIPLOMSKI STUDIJ?
KAKO IZGLEDA PRIJAMNI ZA DIPLOMSKI STUDIJ?

KADA SE ODRŽAVAJU PRIJAMNI ISPITI?
Prijamni ispiti održavaju se dva puta godišnje – u ljetnome i jesenskom roku.

KAKO IZGLEDA PRIJAMNI ISPIT ZA PREDDIPLOMSKI STUDIJ?
Ispit se odvija u dva kruga:

  • u prvome krugu povjerenstvo na temelju unaprijed predanih pisanih radova ocjenjuje ispunjava li pristupnik uvjete za pristupanje drugom krugu;
  • u drugome krugu pristupnici rješavaju test informiranosti, pišu esej na zadane teme i izvršavaju zadatak iz područja praktične dramaturgije, te pristupaju usmenom razgovoru s povjerenstvom.

Svi segmenti prijamnog ispita se boduju. Na temelju zbroja svih bodova na kraju drugog kruga formira se rang lista pristupnika.

KOLIKO STUDENATA SE PRIMA NA DIPLOMSKI STUDIJ?
Upisna kvota za diplomski studij dramaturgije je 7 redovitih studenata te 3 studenta strana državljana s obvezom plaćanja studija.

KAKO IZGLEDA PRIJAMNI ZA DIPLOMSKI STUDIJ?
U prvom dijelu prijamnog ispita pristupnici pišu klauzuru koja se sastoji od vježbe na temelju postavljenog zadatka iz jednog od područja: dramsko pismo, filmsko pismo, dramaturgija izvedbe.

Drugi dio ispita sastoji se od radionice tijekom koje pristupnici u skupnoj i praktičnoj komunikacijskoj situaciji pokazuju svoje kreativne odnosno analitičke sposobnosti u okviru izabranog modula studija.

Treći dio ispita sastoji se od pojedinačnih razgovora s pristupnicima tijekom kojih se provjerava poznavanje teorijske literature, dramske lektire i filmografije, raspravlja o pristupnim radovima i klauzuri, te predloženom MA projektu.