Preddiplomski (BA)

There is no theatrical production without dramaturgy. None. Zero. Zip. Nada. 
The question is merely how it gets done, and by whom.

Michael Mark Chamers

O studiju uopće

Trogodišnji preddiplomski studij dramaturgije jedini je studij dramskog i filmskog pisma, teorijske i praktične dramaturgije u Hrvatskoj, a njegova ga interdisciplinarnost i metodološla raznolikost te raspon perspektiva koje otvara svojim studentime danas svrstavaju među vodeće studije dramaturgije u međunarodnim okvirima.
Studij dramaturgije pokrenut je 1978. godine na poticaj Ranka Marinkovića, te kazališnog redatelja i teoretičara dr. Vladana Švacova, a već tada je bio koncipiran kao program teorijsko-praktičnog proučavanja „dramskih fenomena“ u kazalištu i filmu, pisanja dramskih tekstova i scenarija, dakle kao svojevrsna poveznica kazališnih i filmskih studija. Tijekom svoje tridesetogodišnje povijesti studij dramaturgije prošao je nekoliko reformi, a od kraja devedestih počeo je širiti raspon tema i područja istraživanja i educiranja na suvremeni ples, glazbeno kazalište, umjetnost performansa, hibridne postdramske forme, izvedbeni aktivizam, interdisciplinarne, kolaborativne i novomedijske prakse, studije izvedbe i kritiku izvedbenih umjetnosti. Prilikom provedbe tzv. bolonjske reforme Odsjek je definirao i inaugurirao jedinstveno područje umjetničkog i teorijskog istraživanja – dramaturgiju izvedbe.
Na Odsjeku dramaturgije djelovali su brojni eminentni znanstvenici i umjetnici poput akademika Nikole Batušića, Vlatka Pavletića i Nedjeljka Fabrija,  književnika Ivana Kušana i Ranka Marinkovića, filmskog redatelja i scenarista Zvonimira Berkovića, već spomenutog Vladana Švacova, književnice Martine Aničić, te danas profesora emeritusa Vjerana Zuppe.

Među diplomiranim studentima našega Odsjeka nalaze se vodeći dramski pisci, scenaristi, dramaturzi, redatelji i ravnatelji hrvatskoga kazališta i filma, a mnogi od njih ostvarili su značajne uspjehe i u inozemstvu. Nabrojimo samo neke: Pavlica Bajsić, Goran Ferčec, Miro Gavran, Ivana Ivković, Lada Kaštelan, Goran Sergej Pristaš, Ivana Sajko, Asja Srnec Todorović, Katja Šimunić, Tena Štivičić, Dubravka Vrgoč, Tomislav Zajec i drugi.

O nastavnicima

Interdisciplinarnost studija ogleda se i u popisu profesora na Odsjeku za dramaturgiju, umjetnika i znanstvenika koji relevantnost svojeg rada potvrđuju na pozornicama i konferencijama u Hrvatskoj i inozemstvu, u publikacijama na našem i stranim jezicima, te su dobitnici niza nagrada i stipendija, voditelji domaćih i međunarodnih istraživačkih i edukacijskih projekata. Raspon i raznolikost kompetencija, iskustva i interesa nastavnika na Odsjeku za dramaturgiju omogućuje studentima stjecanje znanja i vještina te usavršavanje u različitim aspektima dramaturškog poziva, od dramskog pisma do kazališne kritike, od teorijskog mišljenja do organizacije umjetničke zajednice, od adaptacije odnosno dramatizacije proznih tekstova do kreativne produkcije, od plesne dramaturgije do TV i filmske scenaristike.

O programu studija

Prilikom osmišljavanja i tijekom provedbe studijskog programa posebna se pažnja posvećuje korelaciji i ravnoteži umjetničko-praktičnog i teorijsko-znanstvenog pristupa, kao i revizijama programa u skladu s aktualnim pomacima u umjetničkoj produkciji i znanstvenom istraživanju. Pored nastave u sklopu glavnih umjetničkih predmeta (Dramsko pismo, Filmsko pismo, Pismo za izvedbu i Analitičko pismo), te glavnih teorijskih i glavnih predmeta struke (Dramatologija, Povijest kazališta i drame, Teorija filma, Povijest filma i Radiofonija), studenti mogu odabrati i niz izbornih kolegija različitih sadržaja i pristupa (teorijskih, praktičnih, znanstvenih, interdisciplinarnih) u izvedbi nastavnika s Odsjeka dramaturgije, te u ponudi drugih odsjeka ADU, Filozofskog fakulteta i drugih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu.

Profesionalni dramaturški rad nužno je obilježen suradnjom s kolegama iz drugih umjetničkih područja. Pored poticanja individualnog rada i autorskog rukopisa, studenti su već od prve godine preddiplomskog studija usmjereni na praktičnu suradnju sa studentima kazališne i filmske režije, kao i na osmišljavanje vlastitih projekata koji se raspravljaju u tijeku nastave iz pojedinih kolegija te mogu realizirati u sklopu nastavne produkcije ADU ili programa suradnje s kazalištima i kulturnim centrima u Zagrebu.

Tijekom studija Odsjek organizira niz radionica i predavanja prominentnih dramaturga, pisaca, teoretičara i znanstvenika iz inozemstva.

O perspektivama nakon studija

Studenti dramaturgije svoja prva iskustva u umjetničkoj produkciji prikupljaju već tijekom samog studija, putem studentske prakse i asistentura na projektima u sklopu ili izvan Akademije. Odsjek dramaturgije surađuje s nizom institucija i organizacija u struci, kao što su kazališta, instituti i festivali, filmske produkcijske kuće i festivali, TV i radio stanice, izdavači, novinski i internetski mediji, kazališne, izvedbene i plesne umjetničke skupine.
Uspješni studenti našeg studija danas rade kao dramaturzi u kazališnim institucijama i nezavisnim skupinama, sveučilišni profesori, istraživači pri znanstvenim ustanovama, novinari i urednici u medijima i stručnim časopisma, scenaristi na televiziji, ali i slobodni umjetnici (dramski pisci, scenaristi, dramaturzi), nezavisni teoretičari i kritičari, redatelji, koreografi i izvođači.

Studenti o studiju

Studij dramaturgije mi je omogućio šire razumijevanje kazališne i filmske umjetnosti kroz podjednako teorijsko-analitički pristup i praktični aspekt umjetničkog rada. Zbog toga, ali i širine djelatnosti same dramaturgije, studij konstruira studentu dubok i detaljan uvid u mogućnosti vlastitog umjetničkog i intelektualnog razvoja konstantnim ispreplitanjem teorije i prakse, filma i kazališta, klasičnog i suvremenog.

Dino Pešut, student 3. godine BA programa dramaturgije

Studij dramaturgije nudi obuhvatan teorijski pristup kazališnoj i filmskoj umjetnosti te potiče na praktičnu upotrebu stečenog.  Zbog raznolikosti kolegija i različitih metoda učenja postoji širok spektar zanimanja  i pristupa poslovima kojima se dramaturg može baviti. Studij dramaturgije omogućuje studentu dovoljno prostora za stvaranje vlastite poetike, a uz vlastiti program, otvoren je za upoznavanje i suradnju na akademskim projektima sa studentima s drugih odsjeka Akademije dramske umjetnosti.

Ivan Penović, student 2. godine BA programa dramaturgije

O upisu

Prijamni ispiti održavaju se dva puta godišnje – u ljetnome i jesenskom roku.
Ispit se odvija u dva kruga:

  • u prvome krugu povjerenstvo na temelju unaprijed predanih pisanih radova ocjenjuje ispunjava li pristupnik uvjete za pristupanje drugom krugu;
  • u drugome krugu pristupnici rješavaju test informiranosti, pišu esej na zadane teme i izvršavaju zadatak iz područja praktične dramaturgije, te pristupaju usmenom razgovoru s povjerenstvom.

Svi segmenti prijamnog ispita se boduju. Na temelju zbroja svih bodova na kraju drugog kruga formira se rang lista pristupnika.

Godišnje se na studij prima do 6 domaćih i 3 strana studenta.

Raspored nastave

Ovdje možete preuzeti raspored nastave za sve semestre

Kolegiji

Popis kolegija možete vidjeti ovdje.

 

15.11.2021
Angeliki Avgitdou, doc. ponedjeljak 15.11.2021. 11:30-13 Zoom Akademija dramske umjetnosti, Sveučilište u Zagrebu https://us06web.zoom.us/j/84612888376 english below U ovom će predavanju Angeliki Avgi...