Contact

E-mail:
odsjek.dramaturgije@gmail.com

Address:
Odsjek dramaturgije (Dramaturgy Department)
Akademija dramske umjetnosti (Academy of Drama Art)
Trg M. Tita 5
10 000 Zagreb