Termini predavanja u siječnju (treći ciklus)...
 
Naratologija i njena nezadovoljstva: Pripovijedanje onkraj naracije...
 
Studentski rad na temu Ženske i rodne problematike...
04.10.2016
Udruga Zamisli vas poziva da se uključite u projekt 'Slušam, dakle vidim'...
01.10.2016
Diplomski studij - odabir izbornih kolegija...