08.09.2015
Radionica će se odvijati na razmeđi polja plesa, kazališta i izvedbe te društvene domene, a bit će fokusirana na odnos između umjetničkih akcija i društvenih snatrenja...
05.06.2015
Prof. Sibila Petlevski poziva na radionicu strukturirane improvizacije...