29.05.2017
U sklopu nastave Povijest kazališta i drame IV...
25.04.2017
U sklopu nastave Povijesti drame i kazališta 6, prof. dr. sc. Sibile Petlevski...
06.01.2017
Termini predavanja u siječnju (treći ciklus)...
02.11.2016
Termini predavanja u studenom (drugi ciklus)...
10.10.2016
!! Termini prvog ciklusa predavanja !!...