Sibila Petlevski

Sibila Petlevski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rođena u Zagrebu 1964. Diplomirala je komparativnu književnost i engleski jezik s književnošću na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1988.), magistrirala na području filologije (1991.) te 1996. doktorirala na istom fakultetu s temom »Modernizam. Primjeri iz hrvatskog kazališta i drame i njihov srednjoeuropski kontekst«.

Predaje teorijske i umjetničke predmete na Akademiji dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu gdje je obnašala dužnost predstojnice Odsjeka dramaturgije, te je birana u Vijeće umjetničkog područja Sveučilišta u Zagrebu. Trenutno obnaša dužnost pročelnice Katedre za teoriju, povijest i analitiku drame.

Pisala kazališne kritike za Vijenac, Vjesnik i časopis HAZU-a Forum. Objavila tri monografske znanstvene knjige s područja dramatologije i teatrologije, četiri uredničke knjige, jednu antologiju s uvodnom studijom, jedan školski priručnik i stotinjak znanstvenih i stručnih radova s područja teatrologije, od kojih glavnina pripada skupini izvornih znanstvenih radova.

Od godine 1993. članica je uredništva časopisa za književnost Republika (preimenovanog u Književna republika). Od 1993. do 1995. godine uređivala je književne stranice dvotjednika za kulturu Vijenac, od 2001. do 2004. bila je urednica hrvatske poezije u međunarodnom elektroničkom časopisu www.poetryinternational.org, ugledne europske pjesničke fundacije »The Poetry International Foundation«» u Rotterdamu. Od 2003. članica je međunarodnog uredništva Sarajevskih sveski. Članica je i međunarodnog uređivačkog odbora Interpretations - EuropeanJournal of Poetics and Hermeneutics Makedonske akademije znanosti i umjetnosti (MASA).

Sudjelovala je u tri nacionalna i dva međunarodna znanstvena projekta. Trenutno je voditeljica projekta pod naslovom »Diskurzivni identitet u izvedbenim umjetnostima: tijela, osobe, intersubjekti«.

Više na: www.sibilapetlevski.com

* fotografija: Boris Hnatjuk