Lada Kaštelan

Lada Kaštelan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rođena  sam  2. svibnja 1961.  u Zagrebu, gdje sam završila  Klasičnu gimnaziju.  Klasičnu filologiju  na Filozofskom fakultetu diplomirala sam godine 1983., a dramaturgiju na Akademiji za kazalište film i TV 1984.

Dvadeset godina (1987. - 2007.) bila sam zaposlena kao dramaturg Drame HNK u Zagrebu, a još od studentskih dana radim kao dramaturg predstave u raznim drugim  hrvatskim kazalištima i na kazališnim festivalima.

Moja drama A tek se vjenčali  praizvedena je  1982., u koprodukciji ZKM-a i teatra ITD.  Godine 1987. u  kazalištu Gavella praizveden je Adagio, a u DK Gavella  1994. Posljednja karika.  Drama Giga i njezini, napisana prema motivima romana Giga Barićeva Milana Begovića  praizvedena je u HNK  u Zagrebu 1997. Drama Prije sna izvedena je prvi put u kazalištu Gavella 2005., a u splitskom HNK 2008.  Posljednja karika prevedena je na engleski, talijanski,  njemački, poljski, češki, bugarski, a Prije sna na engleski, španjolski, francuski, slovenski ,turski i poljski.

Napisala sam i nekoliko radio drama, kao i radijskih adaptacija vlastitih drama (IzložbaPljusakAdagio, A tek se vjenčali, Posljednja karika), te nekoliko filmskih i televizijskih scenarija, od kojih su snimljeni, za film - Krhotine (1991), Iza stakla (2008) i Projekcije (20013) u režiji Zrinka Ogreste, te za televiziju - Adagio (1988) i  Requiem za Borisa (1990) u režiji Eduarda Galića, te Sestre (1992) (režiser Branko Ivanda). Autorica hrvatske adaptacije izraelse TV serije Na terapiji (2013).

Sa starogrčkog sam prevela i preradila sljedeće drame: Feničanke, Helenu, Trilogiju o Agamemnonu (prema Eshilovom Agamemnonu, te Euripidovoj Ifigeniji u Aulidi, Trojankama i Hekubi), Alkestidu. Za potrebe kazališnih izvedbi  prevela sam Euripidove Bakhe i Medeju, SofoklovuAntigonu i Kralja Edipa te Aristofanovu Lizistratu.

Važan aspekt mojeg pedagoškog djelovanja je i scenska psihoterapija, što je verificirano i međunarodno priznatim certifikatom.

Detaljni CV

* fotografija: Aljoša Rebolj / Studio BOMBA