Strani državljani

Kandidati koji izvan RH polaganjem vanjsko vrjednovanog završnog ispita (nadležnost AZVO-SPU) završavaju ili su završili srednje obrazovanje usporedivo s četverogodišnjim obrazovanjem u RH mogu se prijaviti na Akademiju, pri čemu se rezultati njihovog završnog ispita prizanju kao rezltati ispita državne mature, no moraju ispuniti sve preduvjet i položiti provjere Prijamnog ispita ADU.

Kandidati koji izvan RH polagnajem završnog ispita koji nije vanjsko vrjednovan, završavaju ili su završili srednje obrazovanje usporedivo s četverogodišnjim obrazovanjem u RH mogu polagati ispite državne mature koje je ADU utvrdila kao uvjet za upis na studijski program. Navedeni kandidati se mogu prijaviti na studijske programe ADU i ako ne polože propisane ispite državne mature, ali u tom slučaju gube mogućnost ostvarivanja za to predviđenih bodova.

Strani državljani i osobe bez državljanstva imaju pravo upisa na studijske programe pod jednakim uvjetim ako i hrvatksi dravljani, u skladu s međunarodnim ugovorima i konvencijama. Strani državljani moraju imati dozvolu boravka.

Svjedodžbe koje nisu izdane u RH moraju proći proces priznavanja inozemnih obrazovnih kavlifikacija pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta i Sveučilištu. Kandidati koji imaju strano državljanstvo ulaze na rang liste studijskih programa ADU u kvotu za strane državljane.