Opći elementi natječaja i prijamnih ispita zajednički za sve preddiplomske studije ADU

Za pristup natječaju i Prijamnom ispitu za upis bilo kojeg preddiplomskog studija ADU preduvjeti su:

  • završena četverogodišnja srednja škola
  • položena državna matura za kandidate koji su završili srednješkolsko obrazovanje 2010. ili kasnije
  • prijava Središnjem prijavnom uredu pri Agenciji za znanost i visoko obrazovanje i evidencija u Nacionalnom infomacijskom sustavu prijava na visoka učilišta (www.postani-student.hr)
  • potvrda o uplati troškova provođenja prijamnog ispita (500,00 kn) na žiro-račun ADU (2390001-1100013453 / pod "odobrenje" upisati OIB kandidata)
  • izrada i predaja pristupnih radova u studentsku referadu ADU u roku definiranom specifičnim uvjetima prijamnog ispita za odabrani studij
  • osobni identifikacijski dokument (osobna iskaznica ili putovnica) prilikom pristupa provjerama prijamnog ispita

Formiranje liste prvenstva za upis svakog preddiplomskog studija ADU vrši se na osnovu:

  • bodova postignutih u sklopu Prijamnog ispita za studij koji provodi ispitno povjerenstvo ADU (do 800 bodova)
  • bodova izvedenih na osnovi prosjeka ocjena srednješkolskog obrazovanja (do 100 bodova - nadležnost SPU-AZVO)
  • bodova izvedenih na osnovi uspjeha na ispitu državne mature iz hrvatskog jezika - razine A (do 100 bodova - nadležnost SPU-AZVO)

U završnu listu prvenstva za upis ne ulaze kandidati koji nisu zadovoljili bilo koji od definiranih eliminatornih uvjeta Prijamnog ispita odabranog studija.

Kandidati koji su zadovoljili sve eliminatorne uvjete i ušli u završnu listu prvenstva za upis na studij, a koji ostvaruju prava po osnovi Sporazuma o poticajnim mjerama za upis u ustanove visokog obrazovanja koji su sklopili Ministarstvo obitelji, branitelja i među. solidarnosti, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i Rektorski zbor (dakle hrv. branitelji i ratni vojni invalidi Domovinskog rata, te djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja i stopostotnih hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata prve skupine) mogu ostvariti prednost pri upisu ukoliko su zadovoljili proceduru koja je u nadležnosti AZVO-SPU.

Kandidati koji su izgubili pravo studiranja na određenom studijskom programu ADU ne mogu se ponovno natjecati za upis tog istog studijskog programa.

Kandidat se može prijaviti na natječaje više studijskih programa, ali je dužan podnijeti prijavu za svaki program posebno, sa svim prilozima i naknadama. Akademija nije dužna osigurati kandidatu uvjete za polaganje prijamnih ispita za dva ili više studijskih programa u istom roku.