Ispitna literatura i filmografija

Preporučena stručna literatura

*jedno djelo iz područja poetike drame i/ili kazališta po izboru
npr. Aristotel: Poetika, Brecht: Dijalektika u kazalištu, Artaud: Kazalište i njegov dvojnik, Piscator: Političko kazalište, Stanislavski: Rad glumca na sebi, Rad glumca na ulozi

*Batušić, Nikola: Povijest hrvatskog kazališta, Zagreb 1978.
poglavlja/stranice: Kazalište srednjega vijeka: str. 1-18; Kazalište renesansnoga razdoblja: Uvod, Kazalište Marina Držića u Dubrovniku: str. 26-29, 47-74; Kazalište baroknog razdoblja: Opće značajke, Gundulićev scenski izraz, Palmotićevo barokno glumište, Prve kazališne zgrade i dvorane u 17. stoljeću: str. 91-105, 138-144; Kazalište osamnaestog stoljeća: Uvodne pripomene: str. 149-153; Kazalište xx stoljeća: str. 326-374, 472-514

*Batušić, Nikola: Uvod u teatrologiju, Zagreb 1991.

*D'Amico, Silvio: Povijest dramskog teatra, Zagreb 1972.
stranice/poglavlja: 29-37: Kazališna građevina i oblik drame u Grčkoj; 123-160: Talijanska renesansa, La commedia dell'arte, Španjolsko kazalište u šesnaestom i u zlatnom stoljeću; 170-204: William Shakespeare, Francuski klasicizam i Corneille, Molière i Racine; 251-254: Lessing; 255-273: Postanak romantizma u Njemačkoj; 290-297: Francusko romantičko kazalište; 321-324: Puškin, Gogolj; 331-343: Skandinavsko kazalište 343-348: Zola, naturalizam, «Théâtre-Libre»; 371-373: Njemačko naturalističko kazalište (+ Wedekind str. 375); 379-381: GordonCraig; 384-397: MHT, Čehov, Gorki, Andrejev; 408-418: Théâtre de l'Oeuvre, Maeterlinck, Claudel; 483-487: Pirandello

*Kurelec, Tomislav: Filmska kronika – Zapisi o hrvatskom filmu, Zagreb 2004.

*Marinković, Ranko: «Dramaturgija riječi» u Nevesele oči klauna, Zagreb 1986.

*Pavis, Patrice: Pojmovnik teatra, Zagreb 2004.
pojmovi: adaptacija, alternativno kazalište, četvrti zid, didaskalije, dijalog, drama, dramatizacija, dramaturg, dramaturgija, dramaturška analiza, dramska struktura, dramski tekst, dramsko i epsko, epski teatar, eksperimentalno kazalište, fabula, fikcija, gesta, gledatelj, glumac, karakter, kazališna predstava, kazališna umjetnost, komedija, kompozicija, lik, motiv, motivacija, opera (i kazalište), oponašanje, poetika kazališta, prikazana stvarnost, protagonist, radnja, redatelj, sukob, teatrologija, tekst i predstava, teorija kazališta, tragedija

*Peterlić, Ante: Osnove teorije filma, Zagreb 1977. (1982, 2000, 2001) stranice: 14-23; 49-57; 127-129; 149-156; 164-189; 205-22

*Filmski leksikon, Zagreb, 2003.
natuknice: C.Chaplin, B.Keaton, S.M.Ejzenštejn, J.Ford, H.Hawks, A.Hitchcock, O.Welles, J.Renoir, L.Bunuel, V.De Sica, A.Kurosawa, J.Ozu, I.Bergman, M.Antonioni, F.Fellini, R.Bresson, J.-L. Godard, C.Chabrol, A.Resnais, J.Menzel, M.Forman, F.F.Coppola, S.Spielberg, M.Scorsese, W.Allen, R.W.Fassbinder, W.Wenders, K.Kieslowski, P.Almodovar, M.Haneke, B.Bauer, V.Bulajić, V.Mimica, A.Babaja, Z.Berković, K.Golik, K.Papić, Z.Tadić, R.Grlić

Dramska literatura

*dobro poznavanje najmanje jednoga dramskog djela sljedećh autora (za usmenu analizu tijekom ispita): Begović, Brecht, Čehov, Corneille, Držić, Eshil, Euripid, Goethe, Ibsen, Krleža, Molière, Pirandello, Racine, Schiller, Shakespeare, Sofoklo, Strindberg, Vojnović
*deset djela suvremenih svjetskih i hrvatskih dramatičara od 1950. godine nadalje po izboru

Filmografija

*dobro poznavanje najmanje jednog filma sljedećih redatelja (za usmenu analizu tijekom ispita): Chaplin, Keaton, Ejzenštejn, Ford, Hawks, Hitchcock, Lang, Welles, Renoir, Bunuel, De Sica, Kurosawa, Ozu, Bergman, Antonioni, Fellini, Godard, Truffaut, Menzel, Coppola, Spielberg, Scorsese, Allen, Fassbinder, Wenders, Kieslowski, Almodovar, Haneke
*dva hrvatska filma do 1990., po izboru
*dva hrvatska filma nakon 1990. po izboru