Ispitna literatura i filmografija

Preporučena literatura i filmografija

Drama i kazalište

Djelo iz područja poetike drame i/ili kazališta, po izboru (npr. Aristotel Poetika, Brecht Dijalektika u teatru, Artaud Kazalište i njegov dvojnik, Piscator Političko kazalište, Stanislavski Rad glumca na sebi, Rad glumca na ulozi)

Batušić, Nikola: Povijest hrvatskog kazališta, Zagreb 1978. (poglavlja/stranice: KAZALIŠTE SREDNJEGA VIJEKA: str. 1-18; KAZALIŠTE RENESANSNOGA RAZDOBLJA: Uvod, Kazalište Marina Držića u Dubrovniku: str. 26-29, 47-74; KAZALIŠTE BAROKNOG RAZDOBLJA: Opće značajke, Gundulićev scenski izraz, Palmotićevo barokno glumište, Prve kazališne zgrade i dvorane u 17. stoljeću: str. 91-105, 138-144; KAZALIŠTE XX STOLJEĆA: str. 326-374, 472-514

Batušić, Nikola: Uvod u teatrologiju, Zagreb 1991.

D'Amico, Silvio: Povijest dramskog teatra, Zagreb 1972. (stranice/poglavlja: 29-37: Kazališna građevina i oblik drame u Grčkoj; 123-160: Talijanska renesansa,   La commedia dell'arte, Španjolsko kazalište u šesnaestom i u zlatnom stoljeću; 170-204: William Shakespeare, Francuski klasicizam i Corneille, Molière i Racine; 251-254: Lessing; 255-273: Postanak romantizma u Njemačkoj; 290-297: Francusko romantičko kazalište; 331-343: Skandinavsko kazalište 343-348: Zola, naturalizam, «Théâtre-Libre»; 371-373: Njemačko naturalističko kazalište (+ Wedekind str. 375); 379-381: Gordon Craig;  384-397: MHT, Čehov, Gorki; 408-418: Théâtre de l'Oeuvre, Maeterlinck, Claudel; 483-487: Pirandello)                                  

Marinković, Ranko: Dramaturgija riječi u Nevesele oči klauna, Zagreb 1986.

Pavis, Patrice: Pojmovnik teatra, Zagreb 2004. (pojmovi: adaptacija, alternativno kazalište, četvrti zid, didaskalije, dijalog, drama, dramatizacija, dramaturg, dramaturgija, dramaturška analiza, dramska struktura, dramski tekst, dramsko i epsko, epski teatar, eksperimentalno kazalište, fabula, fikcija, gesta, gledatelj, glumac, karakter, kazališna predstava, kazališna umjetnost, komedija, kompozicija, lik, motiv, motivacija, oponašanje, poetika kazališta, protagonist, radnja, redatelj, sukob, teatrologija, tekst i predstava, teorija kazališta, tragedija).

Film

Peterlić, Ante: Osnove teorije filma, 4. i 5. izdanje (Zagreb 2001, 2018). STRANICE: 14-23, 49-57, 127-129, 149-156, 164-189, 205-222.

Filmska enciklopedija. Gl. ur. Ante Peterlić (Zagreb 1986/1990), URL https://filmska.lzmk.hr/

NATUKNICE: dramaturgija, scenarij, knjiga snimanja, sinopsis, treatment, priča, naracija, naratologija, adaptacija, narativni stilovi

Gilić, Nikica: Uvod u povijest hrvatskog igranog filma (Zagreb 2011)

Filmski leksikon. Ur. Bruno Kragić i Nikica Gilić (Zagreb 2003), URL https://film.lzmk.hr/

NATUKNICE: Charlie Chaplin, Sergej M. Ejzenštejn, John Ford, Howard Hawks, Billy Wilder, Alfred Hitchcock, Fritz Lang, Orson Welles, Jean Renoir, Luis Buñuel, Vittorio De Sica, Akira Kurosawa, Ingmar Bergman, Michelangelo Antonioni, Federico Fellini, Agnès Varda, Jean-Luc Godard, Andrej A. Tarkovski, Martin Scorsese, Woody Allen, Rainer Werner Fassbinder, Krzysztof Kieślowski, Michael Haneke, Chantal Akerman, Pedro Almodóvar + 4 hrvatska redatelja prema filmografiji.

Dramska literatura

Obavezno je dobro poznavanje najmanje jednoga dramskog djela navedenih autora (za usmenu analizu tijekom ispita): Begović, Brecht, Čehov, Corneille, Držić, Eshil, Euripid, Goethe, Ibsen, Krleža, Molière, Pirandello, Racine, Schiller, Shakespeare, Sofoklo, Strindberg, Vojnović. 

Obavezno je poznavanje još deset djela suvremenih svjetskih i hrvatskih dramatičara od 1950. godine nadalje, po izboru.

Filmografija

Po jedan film sljedećih redatelja: Charlie Chaplin, Sergej M. Ejzenštejn, John Ford, Howard Hawks, Billy Wilder, Alfred Hitchcock, Fritz Lang, Orson Welles, Jean Renoir, Luis Buñuel, Vittorio De Sica, Akira Kurosawa, Ingmar Bergman, Michelangelo Antonioni, Federico Fellini, Agnès Varda, Jean-Luc Godard, Andrej A. Tarkovski, Martin Scorsese, Woody Allen, Rainer Werner Fassbinder, Krzysztof Kieślowski, Michael Haneke, Claire Denis, Chantal Akerman, Pedro Almodóvar  + dva hrvatska filma do 1991; dva hrvatska filma nakon 1991.