Bodovanje

Maksimalan broj bodova koji pristupnici mogu ostvariti je 1000, i to:

  • do 100 bodova na temelju uspjeha u srednjoj školi;
  • do 100 bodova na temelju položenih ispita na državnoj maturi;
  • do 50 bodova na temelju testa informiranosti;
  • do 250 bodova na temelju ocjene kvalitete pristupnih radova;
  • do 200 bodova na temelju pismenih zadataka postavljenih u drugom krugu
    prijamnog ispita;
  • do 300 bodova na temelju procjene darovitosti i motivacije pristupnika.