Tijek prijamnog ispita

Prijamni ispit sastoji se iz dva kruga. U prvom krugu povjerenstvo na temelju pregleda radova ocjenjuje ispunjava li pristupnik uvjete za pristupanje drugom krugu  prijamnog ispita, odnosno užem izboru. U drugom krugu, odnosno užem izboru, pristupnici pišu test informiranosti i rješavaju pismene zadatke iz područja dramaturgije, dramskog i filmskog pisma, te se kroz razgovor procjenjuju umjetničke predispozicije, sposobnosti i motivacija pristupnika, kao i aktivno poznavanje engleskog jezika (usmeni prijevod kratkog odlomka teorijskog teksta s engleskoga na hrvatski jezik).

Prvi krug prijamnog ispita
Povjerenstvo ocjenjuje pristupne radove koji ukupno donose do 250 bodova, i to po sljedećoj razdiobi: teorijski rad do 100 bodova, dramski tekst ili scenarij do 100 bodova, dodatni radovi iz područja umjetničke proze, esejistike i kritike do 50 bodova.

Eliminatorni uvjet za ulazak u drugi krug prijamnog ispita (uži izbor) su radovi ocijenjeni sa 175 ili više bodova. Pristupnici čiji su radovi ocijenjeni s manje od 175 bodova ne mogu nastaviti prijamni ispit. U taj zbroj ne računaju se bodovi ostvareni na temelju uspjeha u srednjoj školi i državnoj maturi.

Drugi krug prijamnog ispita (uži izbor)
Pristupnici pišu test informiranosti koji donosi do 50 bodova.

Pristupnici pišu pismene zadatke iz područja dramaturške analize teksta ili izvedbe, te iz dramskog ili filmskog pisma. Ovaj segment ispita donosi do 200 bodova.

Na usmenom dijelu ispita Povjerenstvo procjenjuje specifičnu nadarenost i motivaciju pristupnika kroz razgovor o pristupnikovim pismenim radovima, kroz analize kazališnih predstava i filmova, te kroz provjeru poznavanja obvezatne stručne i dramske literaturekao i engleskoga jezika. Usmeni dio ispita donosi do 300 bodova.

Eliminatorni uvjet za ulazak na listu kanidata s mogućnošću upisa je sakupljenih 385 ili više bodova u drugom krugu. Bodovima pristupnika koji su ostvarili taj uvjet pribrajaju se bodovi ostvareni u prvom krugu, čime se dobiva rang lista uspješnosti na prijamnom ispitu. Konačna rang lista dobiva se pribrajanjem bodova ostvarenih na temelju uspjeha u srednjoj školi i uspjeha na državnoj maturi.

U slučaju odustajanja jednog kandidata njegovo mjesto popunjava sljedeći na rang listi koji je ostvario minimalno 385 bodova u drugom krugu.

Pristupnici koji su u ljetnom roku ušli u uži izbor, ali nisu ostvarili pravo na upis, mogu pristupiti prijamnom ispitu u jesenskom roku, ako u ljetnom roku upisna kvota nije ispunjena.