Tijek prijamnog ispita

Prijamni ispit sastoji se iz dva kruga.

prvom krugu povjerenstvo na temelju pregleda radova ocjenjuje ispunjava li pristupnik uvjete za pristupanje drugom krugu prijamnog ispita. U drugom krugu, pristupnici pišu test informiranosti i rješavaju pismene zadatke iz područja dramaturgije, dramskog i filmskog pisma, te se kroz razgovor procjenjuju umjetničke predispozicije, sposobnosti i motivacija pristupnika.

Prvi krug prijamnog ispita
Povjerenstvo provjerava je li pristupnik predao sve obvezatne pristupne radove, što je eliminatorni uvjet za ulazak u drugi krug prijamnog ispita.

Pristupni radovi ukupno donose do 300 bodova, i to prema sljedećoj razdiobi: teorijski rad do 100 bodova, dramski tekst ili scenarij do 100 bodova, dodatni radovi iz područja umjetničke proze, esejistike i kritike do 100 bodova. 
 
Drugi krug prijamnog ispita
Pristupnici pišu test informiranosti koji donosi do 100 bodova
 
Pristupnici pišu pismene zadatke iz područja dramaturške analize teksta ili izvedbe, te iz dramskog ili filmskog pisma. Ovaj segment ispita donosi do 100 bodova.
 
Na usmenom dijelu ispita Povjerenstvo procjenjuje specifičnu nadarenost i motivaciju pristupnika kroz razgovor o pristupnm pisanim radovima, putem analize kazališnih predstava i filmova, te provjerom poznavanja obvezatne stručne i dramske literature kao i engleskoga jezika. Usmeni dio ispita donosi do 300 bodova.
 
Eliminatorni uvjet za ulazak na listu kanidata s mogućnošću upisa je sakupljenih 600 ili više bodova u oba kruga. Konačna rang lista dobiva se pribrajanjem bodova ostvarenih na temelju uspjeha u srednjoj školi i uspjeha na državnoj maturi.
 
U slučaju odustajanja jednog kandidata njegovo mjesto popunjava sljedeći na rang-listi koji je ostvario minimalno 600 bodova u oba kruga.
 
Pristupnici koji su u ljetnom roku pristupili prijamnom ispitu, ali nisu ostvarili pravo na upis, mogu pristupiti prijamnom ispitu u jesenskom roku, ako u ljetnom roku upisna kvota nije ispunjena.