Povjerenstvo

Prijamni ispit polaže se pred povjerenstvom. Povjerenstvo se sastoji od najmanje sedam članova s pravom glasa. Svaki član povjerenstva dodjeljuje pristupnicima bodove u skladu s kategorijama i rasponom bodova propisanim ovim Pravilnikom. Ostvareni broj bodova u svakoj kategoriji dobiva se zbrajanjem svih bodova dodijeljenih za tu kategoriju i dijeljenjem tako dobivenog zbroja s brojem članova povjerenstva.