Povjerenstvo

Prijamni ispit polaže se pred povjerenstvom. Povjerenstvo se sastoji od najmanje sedam članova s pravom glasa. Svaki član povjerenstva dodjeljuje pristupnicima bodove u skladu s kategorijama i rasponom bodova propisanim ovim Pravilnikom. Ostvareni broj bodova u svakoj kategoriji dobiva se zbrajanjem svih bodova dodijeljenih za tu kategoriju i dijeljenjem tako dobivenog zbroja s brojem članova povjerenstva.

04.07.2017
Termini prijemnih i godišnjih ispita u jesenskom ispitnom roku...
23.06.2017
Zbog promjene termina održavanja Državne mature ...
16.06.2017
Ljetni i jesenski rok prijamnih ispita BA/MA + Završni godišnji ispiti BA/MA...
29.05.2017
U sklopu nastave Povijest kazališta i drame IV...