Pristupni radovi i prilozi za prijamni ispit

Pristupnici uz prijavu, pored zakonom predviđenih dokumenata, do propisima utvrđenog roka za prijavu trebaju priložiti sljedeće pristupne radove:

  • najmanje jedan od sljedećih radova: originalan dramski tekst, scensku adaptaciju književnog predloška, originalan scenarij, filmsku adaptaciju književnoga predloška, dijalogizaciju jednog literarnog predloška u kazališni prizor ili filmsku sekvencu;
  • obradu jednog teorijskog problema iz područja kazališne ili filmske dramaturgije, ne kraću od 5 kartica teksta;
  • uz obvezatne radove, pristupnik može priložiti i dodatne radove iz područja umjetničke proze, esejistike i kritike.

Pored pristupnih radova, pristupnici prilažu i sljedeće obvezatne priloge:

  • pismo namjere u kojem se navodi motivacija i objašnjavaju razlozi upisa na studij dramaturgije;
  • popis pročitane dramske literature s obvezatne liste;
  • popis najmanje 5 kazališnih predstava za usmenu analizu;
  • popis najmanje 5 filmova s obvezatne liste za usmenu analizu.