PROMJENE U ISPITNOJ LITERATURI I FILMOGRAFIJI ZA PRIJEMNI ISPIT (BA i MA)

Donešene su promjene u obveznoj literaturi i filmografiji za prijemne ispite BA i MA studija dramaturgije. Popise literature i filmografije možete pronaći na sljedećim linkovima:

BAhttp://dramaturgija.adu.hr/article.php?id=78

MAhttp://dramaturgija.adu.hr/article.php?id=136