IZBORNI KOLEGIJ - FILMSKA NARATOLOGIJA

Filmska naratologija

dr. sc. Saša Vojković, red. prof. sasa.vojkovic@zg.t-com.hr

sve razine BA i MA studija

vrijeme održavanja bit će oglašeno naknadno

 

Od početka šezdesetih naovamo razvoj teorije pripovijedanja ukazuje na promjenu statusa naratologije od klasične prema postklasičnoj: od strukturalističke taksonomije prema ideološki usmjerenoj analizi. Postklasična naratologija pretpostavlja i kritičkonaratološki pristup, odnosno u prvom redu vezu između naracije i kulturalno teorijskih pitanja. Način na koji je narativni subjekt izražen u filmu usko je povezano s načinom na koji je priča ispričana, no povezan je i s fabulom koja uvijek prenosi neki oblik shvaćanja svijeta. Specifično shvaćanje svijeta zahtijeva ideološki usmjerenu analizu. Kritička naratologija koja je u središtu zanimanja ovog kolegija uzima u obzir činjenicu da su priče povezane sa zakonom koji se primjenjuje na različite kulturalne oblike ljudskog života. Kad je riječ o filmskoj naratologiji vidjet ćemo da moramo uzeti u obzir izvandijegetsku razinu i viziju društvenog agensa/autora. Upravo ta vizija uvjetuje način na koji su događaji prikazani i na koji je film pripovijedan. Kolegij će razjasniti pojam 'filmska naratologija' i povezati naratologiju kao teoriju pripovijedanja (narativnih tekstova) sa pripovijedanjem na filmu. Cilj je da se objasne načini na koje filmska naratologija kao teorija pomaže u razumijevanju, analiziranju i valoriziranju filmskih narativnih tekstova. Poseban naglasak je na načinima na koje je narativni tekst konstruiran. Uzet će se u obzir različite teorije filmske naracije kako bi se teorija filmskog pripovijedanja razmotrila u širem kontekstu.