IZBORNI KOLEGIJ - QUEER UMJETNOST

Queer umjetnost

 

dr.sc. Jasna Žmak, doc.art jasnazmak@gmail.com

 

sve razine BA i MA studija, ECTS: 3

vrijeme održavanja bit će oglašeno naknadno

 

Kolegij predstavlja uvid u različite aspekte povijesne i suvremene queer umjetnosti – s naglaskom na polje izvedbe, drame, TV-a i filma – ne pretendirajući pritom ostvariti zaokruženi uvid u povijest queer stvaralašva već prije svega, kroz participativan oblik izvođenja nastave, omogućiti studentima praktično rastvaranje različitih mogućnosti promišljanja queera. Poimajući queer istovremeno i kao formalnu i kao identitarnu odrednicu, kolegij cilja studentima pružiti podlogu za kritičko promišljanje različitih načina operiranja ideje queera u umjetničkom polju, kao i analizu različitih modusa reprezentacije LGBTQIA+ identiteta u umjetnosti, uzimajući pritom u obzir raznovrsne kontekstualne elemente čitanja pojedinih narativa (političke, estetske, legislativne...). Kombinirajući primjere iz regionalnog i globalnog konteksta, prvi dio kolegija se fokusira na postavljanje terminoloških okvira ideje queera, drugi dio na zajedničku analizu queer primjera iz umjetničke prakse kroz zajedničko gledanje i čitanje te moderirane diskusije, dok završni dio ima za cilj konceptualiziranje studentskog umjetničkog projekta kojim se obuhvaćaju prethodno stečena znanja.