Adela Kulenović

Adela Kulenović rođena je 26.11.2003. u Zagrebu gdje je pohađala je IV. jezičnu gimnaziju. Odmah po završetku srednje škole upisuje preddiplomski studij dramaturgije na Akademiji Dramske Umjetnosti. Pohađala je učilište u ZKM-u, od 2015. do 2018. dramsku, a 2019. do 2021. ples. Pisanjem se bavi cijeli život.