Eila Martinov

Eila Martinov rođena je u Zagrebu 29. 3. 2004. godine. Završila je I. opću gimnaziju nakon čega je upisala dramaturgiju na ADU. Zaljubila se u umjetnost uz sinkronizirano plivanje i dramsku u ZKM-u. Nadamo se da će ljubav potrajati pa će se zbog nje i biografija proširiti.