Stručna praksa na HRT-u

Na temelju Ugovora o suradnji koji je ADU sklopila s HRT-om, otvara se mogućnost odrađivanja nastavne prakse iz područja djelatnosti HRT-a. Studente bi u radu mentoriralo dvoje mentora, po jedan s ADU-a i HRT-a. U nastavnu praksu mogu se uključiti studenti 3. godine preddiplomskih i studenti diplomskih studija svih studijskih programa ADU-a. Nastavna praksa realizira se u sklopu kolegija Međuinstitucijske suradnje.
 
Pozivamo zainteresirane studentice i studente da se jave predstojnicima svojih odsjeka kako bi dogovorili detalje.