Teorije proizvodnje: Umjetnost za djecu u svjetlu dramske i kritičke pedagogije

Nositeljica: izv. prof. dr. sc. doc. Nataša Govedić

 

Prvi sastanak sa studentima oko kolegija održat 

će se 5. 10. 2022. u 18h u Leksu. Nastava će se

vjerojatno održavati srijedom u istom terminu.

 

 

Opis kolegija:

 

Umjetnost za djecu, kao i umjetnost suradničkog stvaralaštva s djecom kroz procese dramske i kritičke pedagogije, danas čine jedno od najživljih polja i profesionalnog i amaterskog stvaralaštva u umjetničkim područjima kazališta, filma i književnosti. Afirmacija dramske pedagogije u sklopu edukacije dovela je do sustavnog promišljanja metodologije rada s djecom pomoću različitih dramskih tehnika i dramaturgija participacije, kao i do prepoznavanja dalekosežne akademske i socijalne dobrobiti dječje participacije u umjetničkim procesima. U 21. stoljeću dijete više nije ni „mala odrasla osoba“ ni „konzument“ kulture koju oblikuju odrasle osobe, nego dinamički subjekt izvedbe koji u njoj sudjeluje različitim vrstama suautorskog ili autorskog doprinosa. 

Kolegij je namijenjen studentima ADU koji se u svom radu namjeravaju baviti dječjim publikama ili radom s djecom, bilo u sklopu edukacijskog sustava ili u okviru filmskih, kazališnih ili literarnih pedagogija umjetničkog stvaralaštva. 

Osim raspravljanja o socijalnoj konstrukciji „djetinjstva“ i s njome povezanim ideologijama izvedbi za djecu, kolegij se bavi  praktičnim metodologijama estetičke izvedbe za djecu na primjerima brojnih kritičkih pedagoga umjetnosti (Montessori, Steiner, Malaguzzi, Winnicott, Boal, Freire, Giroux, Shor, hooks itd). Također je važno naglasiti da se u nastavu uvode i iskustvene prakse razgovora s umjetnicima koji inkluzivno rade s djecom na filmu i u kazalištu, ali i u školskim te kazališnim radionicama dramske pedagogije. Tijekom jednog semestra istraživat će se različiti formati autorskog izraza za djecu i s djecom, od storytellinga i dramskih igara do forum-kazališta i eksperimentalnih oblika izvedbe, pri čemu je naglasak na pregledu širokog spektra mogućnosti emancipatorskog umjetničkog rada s djecom i za djecu.