Jakov Tucak

Rođen 2002. godine u Šibeniku. Pohađao Katoličku osnovnu školu i Gimnaziju Antuna Vrančića nakon koje upisuje dramaturgiju na ADU. Trenirao nogomet u klubu Nk Mihovil(RIP).