HOW TO DO THINGS WITH CONTEXTS

“How to Do Things with Contexts” četverodnevni je online seminar (24.-27. studeni 2020.) na kojem sudjeluju studentice, umjetnice, kustosice, istraživačice i kulturne radnice. Program je zamišljen kao raspravljanje i kritičko sagledavanje pojmova kuriranje i Kustosko kao i njihove primjene u polju izvedbenih umjetnosti. U fokusu izlaganja i rasprava bit će društveni i politički konteksti kuriranja, konkretno: kolektivno poučavanje, radikalna pedagogija, samoorganizirana programska okupljanja umjetnika, transformacija ljudskog tijela i osjetila, pogotovo u procesima adaptacije umjetničkog rada uvjetima na tržištu rada, progresivna politika vođenja institucija.

Seminar je dio višegodišnjeg Erasmus+ projekta “Curating in Context” koji suorganiziraju Tanzfabrik iz Berlina, Lokomotiva iz Skopja, Umjetničko sveučilište iz Stockholma i Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. Projekt je posvećen artikulaciji specifičnosti kuriranja u različitim kontekstima, odnosno promišljanju kustoskih praksi i modusa umjetničkog vrednovanja izvan tradicionalnih institucija: na koje načine civilno društvo, društveni pokreti, aktivističko organiziranje mogu biti nova polja kuriranja.

Online seminar in the framework of Curating in Context Erasmus+ project 24 - 27 November 2020

 

“How to do things with contexts” is a four day online seminar gathering students, practitioners, curators, scholars and cultural workers in order to discuss, debate and engage in critical reflection related to the expanded notion of curating and curatorial in the performing arts field. From collective learning processes and radical pedagogy, research into self-organized programmatic gathering of artists, expansion of the human body and transformation of its senses to artists position in the labour market and progressive running of institutions, the seminar engages with various social and political contexts of and for curating.

The seminar is a part of “Curating in Context” Erasmus+ project co-organized by two NGOs (Tanzfabrik Berlin and Lokomotiva Skopje), and two Higher Education Institutions (Stockholm University of the Arts and Academy of Dramatic Art University of Zagreb). The project aims to create knowledge, rethink curatorial practices and valorisation of art, its socio-political and economic contexts, its relation to activism, social movements and self-organization, and in general impact of the cultural and civic sectors on society.