Antonela Tošić

Antonela Tošić (1997, Zadar). Pri završetku srednjoškolskog obrazovanja upisuje
Kroatistiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, dvije godine kasnije
Dramaturgiju na Akademiji dramske umjetnosti. Autorica je drame Crnoruplje
izvedene na 11. DESADU-u na prvog godini prediplomskog studija. Iste godine radi
kao dramaturginja na diplomskom režijskom ispitu Murlin Murlo N. Koljade, te
asistentica dramaturgije na predstavi Geranium u sklopu Dubrovačkih ljetnih igara.
Slijedeću akademsku godinu radi dramaturgiju na režijskom ispitu Pjena dana B.
Viana te obnaša funkciju asistentice redatelja na Nagradi hrvatskog glumišta (2019.),
te Pričama iz davnine (2020.) u produkciji kazališta Trešnja. Sudjelovala je u
realizaciji dramsko-glazbene predstave Tenzije na Muzičkom Biennaleu u suradnji s
Likovnom i Muzičkom akademijom u Zagrebu. Svoju prvu samostalnu profesionalnu
dramaturgiju odrađuje na predstavi Zločin i kazna (2020.) u produkciji Drame+.
Trenutno radi na autorskom projektu Drame+ prema motivima U očekivanju Godota.
Pohađala je BAZA-inu Političku školu za umjetnike (2020.) te radionicu Filmske
kritike Kinokluba Zagreb (2018.)