Paula Drvenkar

Paula Drvenkar rođena je 1998. godine u Zagrebu. 2017. godine završava IV. jezičnu gimnaziju te
upisuje studij dramaturgije na Akademiji dramske umjetnosti. Od 2016. godine aktivno sudjeluje u
radu amaterske dramske skupine. 2020. upisuje MA studij dramskog i filmskog pisma.
 
Područja interesa uključuju kazalište, film i gameing.