Mia Laura Jurčić

Mia Laura Jurčić
Rođena sam 16. svibnja 2001. godine u Zagrebu.
Završila sam osnovnu glazbenu školu, smjer klavir, i Gimnaziju Lucijana Vranjanina,
prirodoslovno – matematički smjer. Tijekom srednje škole pisala sam literarne tekstove s
kojima sam sudjelovala na Lidranu i bila sam glavna urednica školskog lista Vranec, koji je
nagrađen na državnoj razini Lidrana. Četiri godine pohađala sam dramski studio Zagrebačkog
kazališta mladih. Godinu dana radila sam u robotskom lutkarskom kazalištu LenTinTin
Studios, gdje sam pisala scenarije, glumila te održavala radionice za djecu. Već tri godine
sudjelujem na Four River Film Festivalu u Karlovcu, a 2020. godine bila sam glavna urednica
festivalskih novina Dnevnik u boci. Kao novinarka radila sam i na 58. Reviji hrvatskog
filmskog stvaralaštva.
2019. godine upisala sam jednopredmetni studij komparativne književnosti na Filozofskom
fakultetu u Zagrebu, a godinu dana kasnije studij dramaturgije na Akademiji dramske
umjetnosti.