Emma Kliman

Emma Kliman rođena je u Puli 23. lipnja 2000. godine. Paralelno je završila Opću gimnaziju u Puli
Srednju glazbenu školu Ivana Matetića-Ronjgova - smjer udaraljke. 2019. godine, nakon srednje
škole, upisala je dramaturgiju na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu.