Anamarija Budimir

Anamarija Budimir rođena je 20.12.2001. u Požegi. Osnovnu školu završava u Kutjevu gdje
paralelno pohađa glazbenu školu, smjer gitara. Nakon toga, upisuje Jezičnu gimnaziju u
Požegi gdje sudjeluje u radu gimnazijske literarne skupine. 2020. godine upisuje
preddiplomski studij Dramaturgije na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu.