Filip Rutić

Filip Rutić (Varaždin, 1997.) nakon završetka jezične gimnazije upisuje sociologiju na Filozofskom
fakultetu u Zagrebu gdje završava preddiplomski studij, a potom upisuje dramaturgiju na Akademiji
dramskih umjetnosti. Piše dramske tekstove, scenarije i prozu. Potpisuje dva scenarija prema kojima su
snimljeni dugometražni filmovi amaterske produkcije. Kratke priče objavljivane su mu u sklopu natječaja
na portalima NEMA, Kritična masa, Književni krug Karlovac, čovjek-časopis.