Konzultacije za prijamne ispite: BA i MA studij dramaturgije

Konzultacije za prijamne ispite Odsjek dramaturgije održat će u
sljedećim terminima:

03.04.2020. petak u 12,00 sati

17.04.2020.  petak u 12,00 sati

08.05.2020.  petak u 12,00 sati

22.05.2020.  petak u 12,00 sati

Snimke profesora s podijeljenim obavijestima i naputcima za BA i MA
studij bit bit će podignute na youtube kanal dostupan na linku:

https://tinyurl.com/dramaturgija-youtube

U naznačenim datumima profesori će biti dostupni na Skypeu. Korisničko
ime Skype profila za Odsjek dramaturgije dostupan je na linku:

odsjek.dramaturgije@gmail.com 

Dodatna pitanja o proceduri prijamnih ispita možete poslati i na e-mail
adresu:

odsjek.dramaturgije@gmail.com