NOVI KOLEGIJ - TEORIJE PROIZVODNJE: ADAPTACIJA 2 ILI DJELO KAO ŠKOLA INTERMEDIJALNOG PREVOĐENJA

TEORIJE PROIZVODNJE: ADAPTACIJA 2 

ILI DJELO KAO ŠKOLA INTERMEDIJALNOG
PREVOĐENJA

 

Vrijeme i mjesto održavanja: utorkom od 16.30-18h, Leks, I. kat

Semestar: ljetni semester 2019/2020.

Status izbornosti: MA razina svih smjerova ADU

me nositelja: dr. sc. Doc. Nataša Govedić

 

OPIS:

            Intermedijska adaptacija i prevođenje dijele mnoge karakteristike. Ponajprije, značenje umjetničkog djela i njegova prijevoda i/ili adaptacije prometuje unutar kompleksnog sustava kulturne produkcije, distribucije i ekonomske potražnje. Na taj način kulturni kontekst može bitno odrediti prioritete i zahtjeve prema adaptacijskom ili prevodilačkom angažmanu, a ne obrnuto. I prevođenje i proces adaptacije podjednako su “ireverzibilni” procesi na način da su i adaptacija i prijevod jednako cjelovito i dovršeno djelo kao i tekst izvornika. U oba slučaja, odluke o prevođenju/adaptaciji uključuju čitav niz autorskih stilskih i političkih preferencija, koje moraju voditi računa o ishodišnom tekstu, ali i o ciljanoj publici adaptacije i/ili prijevoda, zbog čega su moguće različite devijacije od originalnih intencija i konotacija nekog predloška. U oba slučaja, „nevjernost“ originalu smatra se umjetničkim postignućem i zadaćom, dok je doslovna vjernost tretirana kao manjak prevodilačkih i adaptacijskih kompetencija. 

         Kolegij će procesu adaptacije kao prevođenja pristupiti metodom „djelo kao škola“ ili analizom konkretnih dramskih, filmskih i izvedbenih primjera, kao i razgovorom s autorima adaptacija o adaptacijskim postupcima. Kako je kolegij ADAPTACIJA 1 predstavio metodologiju komercijalne adaptacije, popis analitičkih filmskih primjera u ADAPTACIJI 2 uključuje naslove koji su kritički obilježili umjetničke dosege adaptacije: Agnès Varda La Pointe Courte (adaptacija Faulknerovih Divljih palmi), The Big Sleep Howarda Hawksa (adaptacija Chandlerova romana), Shining Stanleyja Kubricka (adaptacija Kingova romana), Short Cuts Roberta Altmana (adaptacija Carverove proze), Fight Club Davida Finchera (adaptacija romana Chucka Palahniuka), Psiha Gusa van Santa (adptacija prethodnog Hitchcockova filmskog predloška), Adaptaciju Charlieja Kaufmana (adaptacija romana Kradljivac orhideja Susan Orlean), Turinskog konja Béle Tara (adaptacija Nietzcscheove biografije), Jarmuscheva Mrtvog čovjeka (adpatacija opusa Williama Blakea) i Patersona (adaptacija Williamsove poeme), Trebamo razgovarati o Kevinu Lynne Ramsay (adaptacija romana Lionela Shivera), No Country For Old Men (istoimeni roman Cormaca McCarthyja) i True Grit (adaptacija romana Charlesa Portisa) braće Coen te Tarantinovu Jackie Brown (adaptacija romana Rum Punch Elmorea Leonarda)Od kazališnih primjera kolegij će se baviti Ispravcima ritma i Strancem Gorana Sergeja Pristaša, dramskim klasicima (Antigona i Staklena menažerija) u čitanju Matije Ferlina, dramom Mala Moskva Tomislava Zajeca te adaptacijama Bernharda, Agote Kristof i Camusa autorskog tima u sastavu Anice Tomić i Jelene Kovačić.