Tomislav Šakić

 

 

Rođen u Zagrebu 1979. Diplomirao 2003. komparativnu književnost i kroatistiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na kojem je polazio poslijediplomski studij književnosti te 2012. doktorirao u području humanističkih znanosti (polje znanosti o umjetnosti, grana filmologije) tezom iz filmskog modernizma. God. 2016. objavio knjigu Modernizam u hrvatskom igranom filmu: nacrt tipologije (Disput), za koju je 2018. primio, kao prvi dobitnik, nagradu za filmsku publicistiku »Ante Peterlić« Hrvatskog društva filmskih kritičara.

Kao vanjski suradnik predavao povijest hrvatskog filma na Odsjeku za kroatologiju i Odsjeku za komunikologiju Hrvatskih studija (2011–2018), Školi medijske kulture »Dr. Ante Peterlić« (2010–17), Centru za hrvatski kao drugi i strani jezik (Croaticum) Filozofskog fakulteta u Zagrebu (2010–18) te Hrvatskom seminaru za strane slaviste – Zagrebačkoj slavističkoj školi u Dubrovniku (2007–09). God. 2005–2012. izvršni urednik filmskog časopisa s međunarodnom indeksacijom Hrvatski filmski ljetopis, a 2012–17. član uredništva. Od 2016. vanjski suradnik na Akademiji dramske umjetnosti (ADU) u Zagrebu.

Od 2004. zaposlen u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža, gdje je 2016. postigao zvanje zvanju leksikografa, drugi izbor; od 2013. znanstveni suradnik. U Leksikografskom zavodu bio je član uredništva Hrvatske književne enciklopedije (I–IV, 2004–2012, gl. ur. V. Visković), Filmskog enciklopedijskog rječnika (od 2010, gl. ur. H. Turković), suradnik Hrvatske enciklopedije i Hrvatskoga biografskog leksikona, a s Igorom Hofmanom koncipirao je i uredio Leksikon Antuna Gustava Matoša (2015). Kao leksikografski savjetnik sudjelovao u izradi drugog izdanja Leksikona radija i televizije (Hrvatska radiotelevizija, 2016).

Od 2007. S Aleksandrom Žiljkom urednik je i utemeljitelj časopisa za književnu fantastiku Ubiq (dobitnik Prix Européen de Science Fiction 2011), s kojim je uredio i Ad astru: antologiju hrvatske znanstvenofantastične novele 19762006, za što su 2007. primili počasnu Nagradu SFERA.

Član je Hrvatskog društva filmskih kritičara, FIPRESCI-ja (Fédération Internationale de la Presse Cinématographique) i FEDEORA-e (Federation of Film Critics of Europe and the Mediterranean).

Popis radova u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/336933