Artivizam i politike tijela u hrvatskoj umjetosti performansa

 
U sklopu nastave predmeta Povijest kazališta i drame 6, koju izvodi prof. dr. sc. Sibila Petlevski, u srijedu 27. ožujka u 12 sati (ADU, soba A-104) održat će pozvano predavanje dr. sc. Ljubica Anđelković na temu: "Artivizam i politike tijela u hrvatskoj umjetosti performansa".
 
Ljubica Anđelković Džambić (1974.) diplomirala je Komparativnu književnost, filozofiju (1998.) i teatrologiju (2001.) na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 2019. i doktorirala (grana teatrologija i dramatologija) na Doktorskom studiju književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture s temom Tijelo otpora Satana Panonskog: autodestruktivni body art u hrvatskoj umjetnosti performansa i izvedbenoj praksi. Zaposlena je na Akademiji dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu (od 2004.) kao stručna suradnica za kazališnu umjetničko-nastavnu produkciju. Od 1999. objavljuje prikaze iz područja književnosti i izvedbenih umjetnosti u časopisima za kulturu. Između 1998. i 2009. godine kao vanjska leksikografska suradnica radila u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža na projektima Hrvatski biografski leksikoni Kazališni leksikon. Od 2003.-2017. radila na Hrvatskoj radioteleviziji kao autorica pitanja za televizijske kvizove znanja.Od 2008. članica Hrvatskog društva kazališnih kritičara i teatrologa (HDKKT). Od 2005.-2010. bila članicom Kulturnog vijeća Krapinsko-zagorske županije, za područje dramske umjetnosti. Članica je organizacijskog tima Tabor film festivala.