Teorije proizvodnje - ADAPTACIJA KAO NORMA I METODA KAZALIŠNOG I FILMSKOG IZRIČAJA

TEORIJE PROIZVODNJE: ADAPTACIJA KAO NORMA I METODA KAZALIŠNOG I FILMSKOG IZRIČAJA

 

Nositeljica: dr. sc. doc. Nataša Govedić

Održavanje: Utorkom od 16.30-18h, Leks, dv. 6/I. kat.

Kolegij je otvoren svim studentima ADU na MA razini slušanja.

 

                                              

Omnia mutantur, nihil interit.

(Sve se mijenja, ništa ne nestaje).

            Ovidije prema Pitagori, Metamorfoze

 

 

            Što se smatra „uspješnom adaptacijom“? Je li Godard „uspješniji“ adaptator Shakespearea od Kennetha Branagha? Što je različito kad Mate Matišić piše istu dramu za kazalište i za film? Kako funkcionira odnos književnost/film kad televizijski serijal „prestigne“ književni predložak po kojem je nastao, kao u posljednjim nastavcima Igre prijestolja, odnosno kad filmski scenarij počne prethoditi književnom predlošku Georgea R. R. Martina, od kojeg je serija krenula i kojeg se u nizu sezona „pridržavala“? Čuvaju li zbilja filmske adaptacije književnih djela njihovu „literarnu vrijednost“ ili bi Doyleova književnost opstala i bez stotina stripova, filmova i televizijski serija utemeljenih na Sherlocku Holmesu? Mora li lektira imati svoju filmsku inačicu da bi „iznova osvojila“ mlađu publiku?

Ovaj kolegij razmatra kriterije preuzimanja narativnih, stilskih, vizualnih, akustičkih i konceptualnih sadržaja između različitih verzija „istog“ medijskog teksta u različitim redakcijama i obradama. Zanima nas na koje sve načine antička drama pokreće procese kritičke adaptacije mitova, čiji se rad preobrazbe narativnog materijala nastavlja do danas. Ovidijeve Metamorfoze nadaju se ne samo kao model prevođenja između grčke i rimske književnosti, nego i kao ishodište Kafkina Preobražaja. Analizirat ćemo kako je reciklažu i citiranje antike odradila renesansa, a kako stoljeća koja su se nastojala sporiti sa statusom „klasika“. Osim toga, postoje li književna djela imaju relativno veliki adaptacijski potencijal, nasuprot onima koja su „neobradiva“ u drugim medijima? Što su uopće, kao i prema kojim kriterijima, najznačajnije filmske adaptacije literarnih klasika? Kako film kao zasebna umjetnost nadilazi logiku „prevođenja“ književnog materijala u novi medij i uspostavlja vlastiti retorički i poetički integritet? Kako na filmu prolaze Euripid, Shakespeare, Dickens, Jane Austin, Dostojevski, Tolkien, Rowling, Martin i drugi komercijalno i nekomercijalno brendirani miljenici literarne publike? Kako u kazalištu prolaze filmski klasici? Medijacija, remedijacija, intepretacija, adaptacija: kako razlikujemo specifične postupke vezane za „transformacijski rad na prethodnom izvorniku“? Kako film obrađuje sve češće ekranizacije publicistike i biografistike, a kako tradiciju „velikih romana“ i drame?  Zašto je drama sve manje predložak filmske adaptacije kako se približavamo 21. stoljeću?

Kolegij preuzima i pitanja iz Bazinova članka iz 1848. godine, u kojem francuski filmolog predviđa budućnost koja se već dogodila: „Kad sve uzmemo u obzir, moguće je zamisliti da se krećemo prema vladavini adaptacija u kojoj će biti uništena pretpostavka jedinstva umjetničkog djela, ako ne i ideja autorstva nad tim djelom. (…) Čak ni kronološka logika da je jedno djelo nastalo prije ili poslije drugoga neće moći uspostaviti estetički kriterij što je čiji derivat.“ Nastava obuhvaća teorijska razmatranja i analitičke pristupe prvenstveno filmskim i literarnim materijalima koji stupaju u dijaloški odnos adaptacije, pri čemu kolegij prati: adaptaciju antičke dramske literarne baštine, adaptacije literarne tradicije romana, adaptacije dramskih klasika književnosti, žanrovski odnos prema adaptaciji stripa i publicistike te nove filmske žanrove koji su nastali kao posljedica zahtjeva komercijalne pop-kulture.    

 

OSNOVNA LITERATURA:

Aragay , Mireia, ur. (2005). Books in Motion: Adaptation, Intertextuality, Authorship, Amsterdam: Rodopi.

Bazin, André (1997).“Adaptation, or the Cinema as Digest,” iz Bazin at Work: Major Essays & Reviews from the Forties & Fift ies, ur. Bert Cadullo. New York: Routledge.

Cahir , Linda Costanzo (2006). Literature into Film: Theory and Practical Approaches. Jefferson, NC: McFarland.

Cartmell, Deborah i Whelehan, Imelda, ur. (1999). Adaptations: From Text to Screen, Screen to Text, London: Routledge.

Cartmell, Deborah i Whelehan, Imelda, ur. (2007). The Cambridge Companion to Literature on Screen, Cambridge: Cambridge University Press.

Collins, Jim (2010). Bring on the Books for Everybody: How Literary Culture Became Popular Culture, Durham: Duke University Press.

Connor, J. d. (2007). „The Persistence of Fidelity: Adaptation Theory Today,” M/C Journal 10, no. 2 (May 2007), dostupno na adresi: http://journal.media-culture.org.au/0705/15-connor.php

Desmond , John M. i Hawkes, Peter (2005). Adaptation: Studying Film and Literature, New York: McGraw-Hill.

Dudley Andrew (198o). “The Well-Worn Muse: Adaptation in Film History and Theory,” iz Narrative Strategies: Original Essays in Film and Prose Fiction, Ur.  Syndy M. Conger i Janice R. Welsch, Macomb: Western Illinois University Press, str. 9–17.

Dudley Andrew (1984).  Concepts in Film Theory, Oxford: Oxford University Press.

Elliott , Kamilla (2003). Rethinking the Novel/Film Debate, Cambridge: Cambridge University Press.

Geraghty, Christine (2008), Now a Major Motion Picture: Film Adaptations of Literature and Drama, Lanham: Rowman and Littlefield.

Godard, Jean-Luc (1972). Godard on Godard, ur. Jean Narboni i Tom Milne, New York: Da Capo.

Hutcheon, Linda (2006). A Theory of Adaptation. New York: Routledge.

McFarlane, Brian (1996). Novel To Film: An Introduction to the Theory of Adaptation. Oxford: Clarendon Press

Peterlić, Ante (2010) „Dodiri između filma i knjiţevnosti“, iz Između riječi i slike, Zagreb: Hrvatski filmski savez, str. 4-10.

Sanders , Julie (2006). Adaptation and Appropriation, London : Routledge.

Stam, Robert i Raengo, Alessandra (2005). Literature and Film: A Guide to the Theory and Practice of Film Adaptation, Oxford: Blackwell.

Turković, Hrvoje (1988). Razumijevanje filma, elektronička knjiga dostupna na: http://elektronickeknjige.com/ knjiga/turkovic-hrvoje/razumijevanje-filma

Welsh, J. M ., i Lev, Peter, ur. (2007). The Literature/Film Reader: Issues of Adaptation, Lanham, MD: Scarecrow.

 

 

15.11.2021
Angeliki Avgitdou, doc. ponedjeljak 15.11.2021. 11:30-13 Zoom Akademija dramske umjetnosti, Sveučilište u Zagrebu https://us06web.zoom.us/j/84612888376 english below U ovom će predavanju Angeliki Avgi...