Ivana Klaić

 

 

 

Ivana Klaić, rođena 1997. godine u Osijeku. Zapravo živi u malom mjestu pored zvanom Čepin. 2016. upisuje studij dramaturgije na Akademiji dramske umjetnosti.