Vid Adam Hribar

 

 

Vid Adam Hribar rođen je 9.12.1993 u Zagrebu.

2012. godine završava Privatnu klasičnu gimnaziju te upisuje studij dramaturgije.

Uz pisanje za radio, televiziju i kazalište, aktivno se bavi komponiranjem.