Termini Prijamnih ispita

 
 
PREGLED TERMINA ODRŽAVANJA PRIJAMNIH ISPITA ZA UPIS PREDDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH STUDIJA AKADEMIJE DRAMSKE UMJETNOSTI U AKADEMSKU GODINU 2018./2019. 
 

Preddiplomski studij

 
Predaja pristupnih radova (na ADU)
11.-15.06.2018. 
*Pristupni radovi za Prijamni ispit predaju se u Ured za studente na adresi:Akademija dramske umjetnosti Zagreb, Trg Republike Hrvatske 5, prizemlje, soba 106, od 10,00 do 13,00 sati, radnim danom
 
Objava liste prijavljenih kandidata
21.06.2018. 
 
Održavanje prijamnog ispita
28.06.2018., u 09h -16h klauzura soba 202 ADU Trg Republike Hrvatske 5
29.06.2018 od 13h usmeni - soba 202 ADU Trg Republike Hrvatske 5 
(KOMISIJA: Petlevski, Crnojević-Carić, Zajec, Žmegač, Matišić, Vojković, Govedić, Bauer, Pristaš;
dodatni termin: 30.06.2018. od 13h usmeni - soba 202 ADU Trg Republike Hrvatske 5)
 
*Datumi jesenskog roka prijamnih ispita, za one preddiplomske studije na kojima ostane nepopunjenih mjesta unutar kvota, objavit će se nakon prijamnih ispita i upisa u ljetnom krugu prijamnih ispita 
 
 
 
 

Diplomski studij

 
Usmjerenja studija: Dramaturgija izvedbe, Dram. pismo i filmsko pismo, Filmska dramaturgija, Kazališna dramaturgija 
 
Rok za predaju zahtjeva za izravni upis
03.-07.09.2018. 
 
Objava liste kandidata za izravni upis i odluke o održavanju Prijamnog ispita
11.09.2018. 
 
Rok za prijavu i predaju pristupnih radova kandidata Prijamnog ispita
12.-13.09.2018. 
 
Objava liste kandidata koji temeljem prijave i pristupnih radova ulaze u provjere Prijamnog ispita
14.09.2018. 
 
Termin održavanja Prijamnog ispita
19. - 21.09.2018. 
 
Početak i mjesto održavanja
19.09.2018. u 9 sati pismena klauzura 20.09.2018. u 9 sati radionice
21.09.2018. u 9 sati usmeni ispit sve ADU soba 105 
 
Upisi po listi prvenstva za kandidate koji ostvaruju pravo izravnog upisa - 25. i 26. rujna 2018.
 
Upisi po listi prvenstva kandidata prijamnih ispita za upis diplomskih studija - 27.,28. rujna 2018.