Mihovil Rismondo

 

 

Mihovil Rismondo rođen je 18.2.1999. godine u gradu Zagrebu, gdje i živi. Maturirao je u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu 2017. godine. Iste godine upisao je Preddiplomski studij dramaturgije na Akademiji dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu.

Tijekom školovanja u gimnaziji, sudjelovao je u radu Antičke dramske skupine, odakle i dolazi poticaj za upis Akademije. Svoj autorski rad, Hipolita iz predgrađa, predstavio je 2017. godine na natječaju DeSADU.