Dorotea Šušak

 

 

Dorotea Šušak, rođena je 13.07.1996. godine u Zagrebu. Odmah po završetku srednje škole upisuje BA studij dramaturgije na Akademiji dramske umjetnosti te paralelni, integrirani studij prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Uz interese usmjerene prema umjetničkom pisanju (dominantno prema dramskom pismu te poeziji), posebno je zanima polje teorijske dramaturgije, izvedbenih studija te angažirane umjetnosti, kao i uvjeta te sredstava njene produkcije i reprodukcije. Koautorica je knjige s dr.sc. Josipom Stojanovićem pod nazivom ‘Dr. Anka Matić: Fašizam i antifašizam - Anka heroina XX. stoljeća’. Angažirana je aktivistički, posebice u polju obrazovanja. Članica je i edukatorica Hrvatskog debatnog društva te volonterka u nekoliko zagrebačkih gimnazija i srednjih škola.

Njene drame ‘Diptih o boli’ te ‘Pjesma mrtvoj djeci’, izvode se na festivalu DeSADU 2016. i 2017. godine. Piše i objavljuje, kazalište te filmske kritike (http://www.kulturpunkt.hr/content/ekranizacije-masovnosti-ljudskog-sadizma), kao i znanstveno-teorijske studije (http://zenstud.hr/2017/12/27/novi-broj-casopisa-treca-feministicka-kritika-totalitarnog-uma/).