ODSJEK DRAMATURGIJE MENTORI ZA DIPLOMSKI STUDIJ AK. GODINA 2017/2018.

ODSJEK DRAMATURGIJE

MENTORI ZA DIPLOMSKI STUDIJ

AK. GODINA 2017/2018.

 

 

Na sastanku mentora za Diplomski studij Odsjeka dramaturgije (održanog 04. 10. 2017. u 14 h) studentima 1. i 2. godine Diplomskog studija dodijeljeni su sljedeći mentori:

 

 

I) STUDENTIMA upisanim na 1. god. Diplomskog studija 2017/18:

 

1. studentica NINA BAJSIĆ

 

Mentori:

1. NATAŠA GOVEDIĆ (DI)

2. SIBILA PETLEVSKI (TI)

 

2. student FILIP JURJEVIĆ

 

Mentori:

1.TOMISLAV ZAJEC (FP)

2. MATE MATIŠIĆ (AP)

 

3. studentica LUCIJA KLARIĆ

 

Mentori:

1.GORAN SERGEJ PRISTAŠ  (DI)

2.UNA BAUER (TI)

 

4. studentica MAJA LEŽAIĆ

 

Mentori:

1. GORAN SERGEJ PRISTAŠ (DI)

2. UNA BAUER (TI)
 

5. student MARIN LISJAK

 

Mentori:

1.MATE MATIŠIĆ  (FP)

2. SAŠA VOJKOVIĆ (TI)

 

 

6. studentica TEA MATANOVIĆ

 

Mentori:

1. LADA KAŠTELAN (DP)

2. LADA KAŠTELAN (AP)

 

7. studentica NIKOLINA RAFAJ

 

Mentori:

1. GORAN SERGEJ PRISTAŠ (DI)

2. SIBILA PETLEVSKI (TI)

 

II) STUDENTIMA upisanim na 1. god Diplomskog studija ak.god. 2016/17:

 

1. studentica IVANA ĐULA

 

Mentori:

1NATAŠA GOVEDIĆ (DI)

2.UNA BAUER (TI)

 

2. student VID HRIBAR

 

Mentori:

1. NATAŠA GOVEDIĆ (DI)

2. SIBILA PETLEVSKI (TI)

 

3. student ROBIN MIKULIĆ

 

Mentori:

1.TOMISLAV ZAJEC

2.NATAŠA GOVEDIĆ

 

4. student IVOR RADMILOVIĆ PAVLEK

 

Mentori:

1. DAVOR ŽMEGAČ (FP)

2. SAŠA VOJKOVIĆ (TI)

 

5. student BORNA VUJČIĆ

 

Mentori:

1. TOMISLAV ZAJEC (DP)

2. MATE MATIŠIĆ (AP)

 

6. studentica IVANA VUKOVIĆ

 

Mentori:

1. LADA KAŠTELAN (DP)

2. TOMISLAV ZAJEC  (AP)

 

 

 

Prilikom raspodjele mentora vodilo se računa o preferencijama studenata a u okvirima mogućnosti nastavnika i s obzirom na nastavno opterećenje pojedinog mentora.

U ostalim su slučajevima studenti raspoređeni slobodnim mentorima po odluci Odsjeka.

 

Za sva dodatna pitanja studenti se mogu obratiti na e-mail adresu predstojnice Odsjeka dramaturgije ili realizirati kontakt telefonskim putem

 

 

 

 

 

 

U Zagrebu, 05. 10. 2017.