Pravo izravnog upisa na MA

AKADEMIJA DRAMSKE UMJETNOSTI

SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

 

 

ODSJEK DRAMATURGIJE

 

 

Pravo izravnog upisa na MA

 

 

Kandidati koji su uvidom u predanu dokumentaciju stekli pravo izravnog upisa na MA, te mogu izvršiti upis u ak. godinu 2017/2018:

 

 

 

1.       NINA BAJSIĆ  (usmjerenje: DRAMATURGIJA IZVEDBE)

2.       LUCIJA KLARIĆ (usmjerenje: DRAMATURGIJA IZVEDBE)

3.       MAJA LEŽAIĆ (usmjerenje: DRAMATURGIJA IZVEDBE)

4.       NIKOLINA RAFAJ (usmjerenje: DRAMATURGIJA IZVEDBE)

5.       FILIP JURJEVIĆ (usmjerenje: DRAMSKO I FILMSKO PISMO)

6.       TEA MATANOVIĆ (usmjerenje: DRAMSKO I FILMSKO PISMO)

7.       MARIN LISJAK (usmjerenje: FILMSKA DRAMATURGIJA)

 

 

 

                                                            

 

 

u Zagrebu, 12. 09. 2017.