Prijamni i godišnji ispiti

 

ODSJEK DRAMATURGIJE:

 

 

1. TERMINI PRIJAMNIH ISPITA:

kvote: BA 6+3, MA 7+3

 

1) LJETNI ROK BA

12. – 16.6. predaja pristupnih radova BA

23.6. petak objava liste kandidata BA

27.6. utorak 10 h-16 h pismena klauzura BA, soba 104

28.6. srijeda i 29.6. četvtak 13h usmeni ispit BA, soba 105

30.6. objava rezultata BA

 

komisija: Sibila Petlevski,  Mate Matišić, Davor Žmegač, Lada Kaštelan, Una Bauer, Tomislav Zajec, Saša Vojković, Sergej Pristaš, Dubravka Crnojević-Carić

 

2) JESENJSKI ROK MA

25.8. i 26.8. izravni upis MA

27.8., 28.8., 29.8. upis izravnih MA

 

13.9. i 14.9. predaja pristupnih radova MA

15.9. petak objava liste kandidata MA

20.9. srijeda 9 h – 15 h pismena klauzura, soba 105

21.9. četvrtak 9h radionice, soba 105

22.9. petak 9h usmeni ispit, soba 105

22.9. petak objava liste

 

komisija: Una Bauer, Saša Vojković, Nataša Govedić, Mate Matišić, Davor Žmegač, Tomislav Zajec, Lada Kaštelan, Sergej Pristaš, Dubravka Crnojević-Carić

 

3) JESENJSKI ROK BA

5.9. i 6.9. predaja pristupnih radova BA

8.9. objava lista kandidata BA

11.9. ponedjeljak  9 h-15 h pismena klauzura BA,

13.9. srijeda 9h usmeni ispit BA,

14.9. četvrtak objava rezultata BA

 

komisija: Una Bauer, Saša Vojković, Nataša Govedić, Mate Matišić, Davor Žmegač, Tomislav Zajec, Lada Kaštelan, Sergej Pristaš, Dubravka Crnojević-Carić

 

 

 

 

 

 

2. TERMINI GODIŠNJIH ISPITA MA

 

I) 19.6. ponedjeljak 9h-14h

FILMSKA DRAMATURGIJA (Filmsko pismo i Teorijsko istraživanje)

Studenti: NIKOLINA BOGDANOVIĆ, ANITA ČEKO,

IVOR RADMILOVIĆ PAVLEK,

SOBA 4

 

 

1. NIKOLINA BOGDANOVIĆ - Filmska dramaturgija

Filmsko pismo (mentor Tomislav Zajec), Teorijsko istraživanje (mentorica Saša Vojković)

 

2. ANITA ČEKO Filmska dramaturgija

Filmsko pismo (mentorica Lada Kaštelan), Teorijsko istraživanje (mentorica Saša Vojković)

 

3. IVOR RADMILOVIĆ PAVLEK Filmska dramaturgija

Filmsko pismo (mentor Mate Matišić), Teorijsko istraživanje (mentorica Saša Vojković)

 

komisija: Davor Žmegač, Lada Kaštelan, Mate Matišić, Tomislav Zajec, Saša Vojković

predaja: 12.6.

 

 

II) 20.6. utorak 9h-14h

SOBA 4

a) DRAMSKO I FILMSKO PISMO (Dramsko pismo, Filmsko pismo, Autorske poetike)

Studenti: KRISTINA KEGLJEN, DINO PEŠUT, BORNA VUJČIĆ, IVANA VUKOVIĆ

 

b) KAZALIŠNA DRAMATURGIJA (Dramsko pismo, Teorijsko istraživanje)

Student:  ROBIN MIKULIĆ

 

KRISTINA KEGLJEN Dramsko I filmsko pismo

Dramsko pismo (Tomislav Zajec, mentor), Autorske poetike (mentor Mate Matišić)

 

DINO PEŠUT Dramsko I filmsko pismo

Dramsko pismo  (mentorica Lada Kaštelan), Autorske poetike (mentor Tomislav Zajec )

 

BORNA VUJČIĆ Dramsko i filmsko pismo

Filmsko pismo (mentor Mate Matišić), Autorske poetike  (mentor Davor Žmegač)

 

IVANA VUKOVIĆ Dramsko I filmsko pismo

Filmsko pismo (mentor Davor Žmegač), Autorske poetike, (mentorica Lada Kaštelan)

 

ROBIN MIKULIĆ - Kazališna dramaturgija -

Dramsko pismo (mentor Tomislav Zajec), Teorijsko istraživanje  (mentorica Nataša Govedić)

 

komisija: Davor Žmegač, Lada Kaštelan, Mate Matišić, Tomislav Zajec, Nataša Govedić

predaja radova: 13.6.

 

 

III) 26.6. ponedjeljak  -      15h

DRAMATURGIJA IZVEDBE/TEORIJSKO ISTRAŽIVANJE

Studenti: IVANA ĐULA, IVAN PENOVIĆ

 

SOBA 4

 

IVANA ĐULA  Dramaturgija izvedbe

Dramaturgija izvedbe (mentorica Nataša Govedić), Teorijsko istraživanje (mentorica Una Bauer)

 

IVAN PENOVIĆ  Dramaturgija izvedbe

Dramaturgija izvedbe (mentor Sergej Pristaš), Teorijsko istraživanje (mentorica Nataša Govedić)

 

 

komisija: Una Bauer, Sergej Pristaš, Nataša Govedić, Saša Vojković, Dubravka Crnojević-Carić

predaja radova: 19.6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. TERMINI GODIŠNJIH ISPITA BA

 

23.6. 9h druga godina BA

SOBA 4

komisija: Lada Kaštelan, Mate Matišić, Tomislav Zajec, Nataša Govedić, Dubravka Crnojević-Carić

 

26.6. 9h prva godina BA

SOBA 4

komisija: Sergej Pristaš, Lada Kaštelan, Tomislav Zajec, Davor Žmegač, Una Bauer

 

27.6. 9h treća godina BA

SOBA 4

komisija: Sergej Pristaš, Lada Kaštelan, Tomislav Zajec, Vinko Brešan, Mate Matišić