Pozvano predavanje

POZVANO PREDAVANJE DR. SC. TIJANE PAVLIČEK

(U sklopu nastave Povijesti drame i kazališta 4, dr. sc. Dubravka Crnojević-Carić, doc.) 

 

UTORAK 30. svibnja 2017.  u 19 sati,

Predavaonica A-104, Trg maršala Tita 5 

 

Naziv predavanja: Lada Kaštelan i Ivan Vidić – Intimno, irealno i ironijsko

Sažetak predavanja: Naglasak će biti stavljen na interpretaciju nekoliko drama Lade Kaštelan i Ivana Vidića kojima je zajedničko: a) bave se obiteljskim i ideološkim temamam; b) imaju elemente nadnaravnog; c) imaju elemente ironije i humora. Na taj način u odnosu sistem-pojedinac pronađena je zajednička točka koja povezuje inače raznovrsnu poetiku ovih autora.

Budući da se obiteljski i ideološki tematsko-motivski svjetovi mogu promatrati i kao pojedinačni društveni sistemi, pri interpretaciji se koristi teorija sistema Niklasa Luhmanna koja podrazumijeva da svaki sistem ima specifične norme, komunikacijske kodove, kao i društvene uloge. Likovi u dramama stoga se promatraju u odnosu na to kojem društvenom sistemu pripadaju, koje uloge preuzimaju i kako s obzirom na to oblikuju svoje ponašanje. U obzir se uzimaju i otkloni od norme te se sagleda što se događa s likovima kada je struktura sistema dovedena u pitanje.

Biografija:  Dr. sc. Tijana Pavliček diplomirala je Knjižničarstvo i Hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Pri istom fakultetu pohađala je poslijediplomski doktorski studij Književnost i kulturni identitet, te doktorirala 2016. godine s temom Intimno, irealno i ironijsko u dramskom stvaralaštvu Lade Kaštelan, Ivana Vidića i Mate Matišića. Tijekom studija radila je u uredništvu časopisa Aleph u kojemu je objavila nekoliko radova. Osim toga, pisala je književne i filmske kritike. Znanstveni radovi objavljeni su joj u tjedniku Hrvatsko slovo, časopisima Republika, Riječ, Treća te zborniku Sanjari i znanstvenici. Sudjelovala je kao izlagač na 6. slavističkom kongresu, a rad je u procesu objavljivanja. Osim toga, aktivno se bavi radom u kazalištu, iza sebe ima rad na nekoliko profesionalnih predstava u svojstvu asistentice redatelja, kao i u svojstvu autorice projekcija.