Pozvano predavanje Dr.sc. Monike Bregović

 

Srijeda 26. travnja u 12 sati

Predavaonica A-104, Trg maršala Tita 5 

 

Naziv predavanja: Rimini Protokoll: Postdramski dokumentarni teatar

Sažetak predavanja: Izvedbe kolektiva „Rimini Protokoll“ čine jedan od najznačajnijih primjera suvremenog dokumentarnog teatra koji se pojavio unutar paradigme postdramskog kazališta, kao odgovor na zasićenost zbilje medijskim reprezentacijama. Dramaturzi „Rimini Protokolla“ rade s takozvanim „ekspertima svakodnevnice“, običnim ljudima koji sudjeluju u njihovim izvedbama i izvode dokumentarni tekst baziran na vlastitom životnom iskustvu. „Dokumentarna prisutnost“ koju „eksperti svakodnevnice“ proizvode na sceni dekonstruira norme dramskog kazališta i propitkuje granice između fikcije i zbilje. Izvedbama kao što su „Mein Kampf Band 1&2“ i „Evros Walk Water“ „Rimini Protokoll“ ukazuju na goruće probleme suvremenog doba.

Biografija:  Dr. sc. Monika Bregović diplomirala je engleski jezik i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Pri istom fakultetu pohađala je poslijediplomski studij književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture, te doktorirala 2017. godine na temu etike dokumentarne drame. Tijekom studija pisala je kritike i eseje za časopise „Zarez“ i „Quorum“, te emisije Trećeg programa hrvatskog radija. Od 2013. radi kao asistentica na Odjelu za anglistiku Sveučilišta u Zadru, gdje sudjeluje u izvođenju nastave na kolegijima „Moderna britanska drama“ i „Suvremena britanska drama“. Članica je uredništva književnog časopisa „Quorum“.