Međunarodna konferencija

NARRATOLOGY AND ITS DISCONTENTS:

Narrating Beyond Narration

 

NARATOLOGIJA I NJENA NEZADOVOLJSTVA:

Pripovijedanje onkraj naracije

 

Međunarodna konferencija

Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu

6. – 8. travanj 2017.


 

Ova međunarodna konferencija otvara širok raspon tema vezanih za proučavanje logike i načela pripovjedne produkcije, ali je usmjerena i na “postklasičnu” naratologiju koja nadilazi strukturalistička polazišta usmjeravajući se na načine na koji narativ strukturira našu percepciju društvenih i kulturnih fenomena i općenito nam pomaže u tvorbi značenja.

 

Posebnu pozornost posvećujemo kontekstualnosti oblika narativne reprezentacije, u svojoj povijesnosti i u svojim pragmatičkim i umjetničkim funkcijama u različitim medijima.

 

Ističemo važnost filozofije djelovanja u narativnoj teoriji, u narativu kao komunikaciji, u transkulturnome pripovijedanju, u kognitivnoj teoriji narativnih činova, te u konceptu izvedbenosti u naratologiji, a u vezi s otjelovljenim načinima spoznaje.

 

Zanimljiv nam je i problem eksplikacije u znanosti i u tijeku prijenosa znanja u obrazovnome procesu, ali i čitav niz drugih tema koje raslojavaju naratološke studije u mnoštvo različitih, često interdisciplinarnih, «miješano-metodoloških» istraživačkih pristupa.

 

Našaje posebna gošća nizozemska teoretičarka kulture i profesorica teorije književnosti, video umjetnica i redateljica, Mieke Bal. Motto konferencije je preuzet iz teze Mieke Bal o uporabi naratologije za kulturnu analizu gdje se narativ definira kao kulturni stav, a naratologija kao pogeld na kulturu.

 

"Ono s čime je, predlažem, najbolje raskrstiti u vrijeme kulturnih studija, koncepcija je naratologije koja podrazumijeva tekst i čitanje, subjekt i objekt, proizvodnju i analizu, u činu razumijevanja. Drugim riječima, ja zagovaram narativnu teoriju kojadaje mogućnost diferenciranja mjesta naracije u bilo kojem kulturnom izričaju bez davanja prednosti jednome od medija, modusa, ili uporaba; koja utvrđuje svoju srazmernu važnost i utjecaj narativa (narativnih segmenata) na ostatak objekta, kao i na čitatelja, slušatelja, gledatelja. Teorija je to kojadefinira i opisuje pripovjednost, a ne priču; koja ne određuje žanr ili objekt, nego modus kulturalnog izraza."(Bal, Narratology Introduction to the Theory of Narrative Second Edition, 1997: 222)


 

Pozvani predavači:

Mieke Bal

Josette Féral

Jan Christoph Meister

 

U tijeku konferencije organizirane su i  projekcije filmova Mieke Bal.

 

Konferencija je otvorena i za doktorande i postdoktorande.

 

Preporučene teme uključuju (ali nisu ograničene) na sljedeće:

 

 • Klasična i postklasična naratologija

 • Pripovijedanje filma: naracija i rekonstrukcija subjektivnosti

 • Izvođenje narativa u suvremenoj izvedbenoj praksi i svakodnevnom životu

 • Narativna izvedba i njena estetika

 • Onkraj mimetičkih modela: neprirodna naratologija

 • "Denaracija" i ekstremno pripovijedanje u suvremenoj drami i prozi

 • Transmedijsko pripovijedanje

 • Pripovijedanje putem nejezičnih medija

 • Narativ i digitalni mediji

 • Konzverzacijsko pripovijedanje priča

 • Usmenost i pripovijedanje

 • Cyberspace tekstualnost

 • Pripovijedanje i sjećanje

 • Dokumentarno pripovijedanje i (ne)pouzdani pripovjedači

 • Pripovijedanje nasilja i traume

 • Vizualni narativii; naracija u suvremenoj vizualnoj praksi

 • Likovna umjetnost pripovijedanja i naracija u likovnoj umjetnosti

 • Interkulturalno pripovijedanje i migracijska jastva

 • Narativ i utjelovljeno znanje u plesu i performansu

 • Narativ i ideologija

 • Politički narativi

 • Kognitivna naratologija  

 • Pripovijedanje u znansoti –pripovijedanje ili znanost?

 

 

Poziv za prijavu prijedloga:

 

1. Standardno konferencijsko izlaganje  - 15 minuta izlaganja utemeljenog na znanstvenom istraživanju ilina teorijskom istraživanju utemeljnom u (umjetničkoj) praksi.

2. Umjetničko-znanstvena prezentacija s posebnim naglaskom na izvedbenom i konceptualno-umjetničkom, novomedijskom, mješovito-medijskom, tehno-art i bio-art pristupu.

 

(Materijale za izlaganje ili prezentaciju moraju osigurati sami izlagači, odnosno izvođači)

 

Prijedloge za sve formate treba dostaviti najkasnije do

 

nedjelje 5. veljače 2017.

 

Obavezno postavite prezime kao prvu riječ u nazivu datoteke koju šaljete elektonskom poštom na adresu:

 

application@artandscienceresearch.hr

 

(Obavijest o prihvaćanju prijedloga za nastup na konferenciji biti će oglašena 6. ožujka 2017.)

 

Sažeci prijava prolaze postupak recenzije.

 

Molimo, pošaljite svoj prijedlog na engleskom jeziku u samo jednom dokumentu koji sadrži sljedeće podatke:

 

 • ime i prezime

 • sveučilišna afilijacija  (ako je primjenjivo)

 • predloženi naslov teksta ili prezentacije

 • sažetak (max. 500 riječi, plus 5 ključnih riječi)

 • kratak životopis autorice/autora (max. 250 riječi)

 

Autorice koncepcije su prof. dr. sc. Saša Vojković (pročelnica Katedre za povijest, teoriju i analitiku ADU) i prof. dr.sc. Sibila Petlevski (voditeljica projekta «Kako praksom vođeno teorijsko istraživanje u umjetničkoj izvedbi može doprinijeti hrvatskoj znanosti” poduprtog od Hrvatske zaklade za znanost).

 

Više o projektu u okviru kojega se konferencija realizira možete pročitati na stranici:

http://artandscienceresearch.hr

 

Facebook stranica konferencije:

https://www.facebook.com/Narratology-and-its-Discontents-International-Conference-1675265589452757/