Izborni kolegiji - MA

 

DIPLOMSKI STUDIJ - ODABIR IZBORNIH KOLEGIJA
 
Sukladno potrebama izvođenja nastave na MA studiju kao i zadatostima rada na odobrenom projektu izabranog usmjerenja, student se o izboru izbornih predmeta mora konzultirati s mentorom na glavnom umjetničkom predmetu te predmetu Teorijsko istraživanje, 
o čemu svjedoče potpisane izjave mentora.
Ako je student upisao usmjerenje Dramsko pismo i filmsko pismo, o izboru izbornih predmeta konzultira se s mentorima na oba glavna umjetnička predmeta.