Teorije proizvodnje - Brechtova metoda

Prvi ciklus predavanja:

17. 10. (pon) od 13 do 16 sati (Leks, Frankopanska, soba 1, prizemlje)

18. 10. (uto) od 13 do 16 sati (Leks, Frankopanska, soba 4, 1. kat)

19. 10. (sri) od 13 do 16 sati (Leks, Frankopanska, soba 4, 1. kat)

 

 

Sveučilište u Zagrebu

Akademija dramske umjetnosti

Studijska godina 2016/2017, zimski semestar

Kolegij: Teorije proizvodnje – Brechtova metoda

Predavač: doc. dr. Aldo Milohnić

 

Opis kolegija:

Tijekom zimskog semestra 2016/17 studenti će dobiti cjeloviti uvid u ključne koncepte Brechtove metode u dvostrukoj perspektivi: u povijesnom kontekstu i u današnjem vremenu (u teorijskoj i scenskoj proizvodnji, na odabranim primjerima). Brechtova promišljanja o kazalištu (ali i filmu, literaturi, društvu, politici…) propitivat ćemo ne samo u okviru njegovih ključnih teoretskih tekstova i fragmenata, nego i kroz usporedno čitanje paradigmatskih primjera iz njegove dramatike i lirike te kroz analizu bilježaka o njegovoj režijskoj metodi.Poseban naglasak biti će na suvremenim (teoretskim i praktičnim) interpretacijama Brechtove metode. U okviru kolegija su predviđene slijedeće teme (koje mogu biti dopunjene prijedlozima studenata):

  • „Učinak začudnosti“ i „historizacija“ (Brecht) vs.„aktualizacija“ (Mukařovský ) i „deautomatizacija“ (Šklovski)

  • Gestus iHaltung(Brecht) vs.habitus (Bourdieu) iimpetus/stimulus (Pavis)

  • O nekim prijeporimabrechtoloških studija (dijalektika, pedagogija, politika vs. estetika, razum vs. emocije…)

  • „Marx kao gledalac mojih komada“: Sveta Ivana Klaonička – kapital na sceni, crkva između samaritanstva i  poduzetništva (o jednoj studijskoj produkciji 1970-tih i o recentnim pokušajima aktualizacije)

  • Brechtov serijal „za tri groša“: opera, film, roman, sudski proces

  • Brechtov prepjev (verzifikacija) Komunističkog manifesta

  • Brechtologija Darka Suvina: Brechtovo stvaralaštvo i horizont komunizma (2016)

  • Brecht u antropološkoj perspektivi: tehnike tijela (Mauss), nesvakidašnje tehnike (Barba)

  • Tko je Brechtov„radikalni amater“ u kazalištu?

  • Od Austina do Brechta i natrag: što možemo činiti s Brechtom u kazalištu?

Seminarski dio kolegija dati će poticaj studentima da samostalno (uz mentorsku podršku) obrade i prezentiraju odabranu temu, čime razvijaju sposobnost kritičkog promišljanja te spretnost pisanja, usmene eksplikacije i diskusije.

 

Preporučena studijska literatura:

Brecht, B. (1979) Dijalektika u teatru. Beograd: Nolit.

Brecht, B. (1981-1989) Dramski tekstovi I-III. Zagreb: cekade.

Brecht, B. (2004) „TheThreePennyTrial: A SociologicalExperiment“, u: German Essays on Film, ur. R. W. McCormick i A. Guenther-Pal. London – New York: Continuum, str. 111-132.

Frakcija br. 6-7 (1997), 8 (1998) i 58-59 (2011), tekstovi o Brechtu (Suvin, Milohnić, Barthes…)

Jameson, F. (1998) BrechtandMethod. London – New York: Verso.

Milohnić, A. (2013) Teorije savremenog teatra i performansa. Beograd: Orion art.

Prolog br. 35 (1978), tema broja: BertoltBrecht (Brecht, Barthes, Benjamin, Scarpetta, Bloch…)

Suvin, D. (1970) Uvod u Brechta. Zagreb: Školska knjiga.

Suvin, D. (1984) To BrechtandBeyond. Sussex: TheHarvesterPress / New Jersey: BarnesandNoble.