Odabir mentora za diplomski studij 2016/17

 

ODSJEK DRAMATURGIJE

PRIJAVA MENTORA ZA DIPLOMSKI STUDIJ

AK. GODINA 2016/2017.

 

 1. Rok za prijavu mentora za sva usmjerenja Diplomskog studija dramaturgije je od 26. do 28. rujna 2016. godine

 

 1. Popis raspoloživih mentora za akademsku godinu 2016/2017. nalazi se u dodatku

 

 1. Mentore prijavljuju SVI studenti Diplomskog studija dramaturgije, neovisno o godini studija

 

 1. Studenti koji upisuju drugu godinu Diplomskog studija mogu prijaviti istog mentora, ili predložiti novog mentora

 

 

 1. Studenti koji prijavljuju eventualnu promjenu mentora za kolegije Dramaturgija izvedbe i Teorijsko istraživanje, uz prijedlog promjene mentora dužni su podnijeti i pismeno obrazloženje svog zahtjeva

 

 1. Studenti prilikom prijave mentora predlažu po dva mentora iz svakog usmjerenja Diplomskog studija

 

 1. Studenti Diplomskog studija u gore navedenom roku mentore prijavljuju na e-mail adresu: dramaturgija.mentori@gmail.com

 

 1. Prilikom raspodjele mentora Odsjek će voditi računa o preferencijama studenata, u okvirima mogućnosti i obzirom na nastavno opterećenje pojedinog mentora

 

 1. Studenti koji ne prijave mentore u zadanom roku, bit će raspoređeni slobodnim mentorima po odluci Odsjeka

 

 1. Konačan raspored mentorstava za ak. godinu 2016/2017. bit će objavljen na oglasnoj ploči i stranicama Odsjeka dramaturgije 30. rujna 2016. godine

 

 1. Za sva dodatna pitanja studenti se mogu obratiti na e-mail adresu predstojnika Odsjeka dramaturgije 

U ime Odsjeka dramaturgije

Tomislav Zajec, doc. art.

predstojnik Odsjeka
 

DODATAK:

Popis raspoloživih mentora za akademsku godinu 2016/2017.


 

DRAMATURGIJA IZVEDBE: 

Govedić, Pristaš (DI)

Bauer, Govedić, Pristaš (TI)

 

KAZALIŠNA DRAMATURGIJA:

Kaštelan, Matišić, Zajec (DP)

Crnojević-Carić, Govedić (TI)

 

FILMSKA DRAMATURGIJA:

Kaštelan, Žmegač, Matišić, Zajec (FP)

Vojković (TI)

 

FILMSKO PISMO, DRAMSKO PISMO

Kaštelan, Matišić, Zajec (DP)

Žmegač, Kaštelan, Matišić, Zajec (FP)

Kaštelan, Matišić, Žmegač, Zajec (AP)

 
23.06.2017
Zbog promjene termina održavanja Državne mature ...
16.06.2017
Ljetni i jesenski rok prijamnih ispita BA/MA + Završni godišnji ispiti BA/MA...
29.05.2017
U sklopu nastave Povijest kazališta i drame IV...
04.05.2017
pomoć studentima s invaliditetom...