7. DeSADU

 

Ulaz slobodan! 

Za vrijeme revije u prostoru F22 bit će izložene fotografije studenata Odsjeka snimanja Akademije dramske umjetnosti
Autori fotografija: Sara Bernarda Moritz, Dea Botica, Antonio Pozojević, Marina Paulenka, Dario Belić, Ante Cvitanović, Mario Pućić, Dino Šertović, Nikola Šerventić, Anja Kolić.

DeSADU (»Dramska sekcija« Akademije dramske umjetnosti) osnovana je 2009. godine. Osnovala ju je grupica studenata s ciljem da se poboljša suradnja odsjeka izvan nastave te su u sklopu DeSADU pokrenuli javna čitanja tekstova studenata dramaturgije. Osnivači: Ivan Bošnjak, Nina Horvat, Mia Vitolić, Frana Marija Vranković.

7. DeSADU
Stručni žiri: Saša Božić, Nina Horvat, Ivor Martinić
Programski odbor: Nina Bajsić, Adrijana Dimić, Lea Anastazija Fleger, Lucija Klarić, Arija Rizvić
Producenti: Danijel Popović i Tjaša Ninić
Asistenti produkcije: Marin Leo Janković i Laura Vuksan
Odnosi s javnošću: Adrijana Dimić
Fotografi: Luka Dubroja, Matej Jurčević, Matej Subotić, Palma Poljaković, Vedran Janković, Anđela Vidić
Dizajn vizualnog identiteta: Zrinka Horvat
Voditelj projekta: Romana Brajša
Supervizor i savjetnik projekta: Ljubica Anđelković Džambić